MFP-congres 'Samen Sterker!'

17 mei 2019

SBT Amsterdam presenteert op 17 mei 2019 in samenwerking met de NVGPT 'Samen Sterker!, inzicht in multidisciplinaire behandeltrajecten in de maxillofaciale prothetiek'. Na afloop diner!

Maak kennis met de tandarts MFP! Hoe zien de behandeltrajecten van patiënten met ernstige hypodontie of amelogenesis imperfecta eruit? Hoe wordt in behandelteams voor patiënten met een maxillofaciaal trauma of met een defect als gevolg van resectie van een tumor samengewerkt en wat is de rol van de tandarts-MFP hier in? Hoe plan je complexe prothetiek en maak je gebruik van digitale technieken? En wat voor mondzorg kun je bieden aan patiënten met bijvoorbeeld het syndroom van Sjögren?
 
De tandarts MFP behandelt patiënten met aangeboren en verworven afwijkingen vaak in samenwerking met andere zorgverleners, zoals kaakchirurgen, orthodontisten en mondhygiënisten. Behalve met andere tandheelkundige zorgverleners werkt de tandarts MFP ook regelmatig samen met niet- tandheelkundige zorgverleners zoals KNO-artsen, psychologen en fysiotherapeuten. De optimale setting hiervoor is een Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde, meestal verbonden aan een ziekenhuis.

Dit symposium zal op een inspirerende locatie in Amsterdam laten zien hoe je door goed samen te werken tot prachtige behandelresultaten kunt komen, maar ook waar het soms fout kan gaan! Door middel van duo- en zelfs trio-presentaties over patiëntencasuïstiek maken jullie kennis met het vak van de tandarts MFP: creatieve, out-of-the-box tandheelkunde waarin je nooit bent uitgeleerd!


Dagvoorzitter

Prof. dr. Bas Haring, volksfilosoof en hoogleraar ‘publiek begrip van wetenschap’.


Thema’s en sprekers

Tandheelkundige reconstructies na oncologische resecties
Dr. Max Witjes, kaakchirurg-oncoloog UMCG
Joep Kraeima, technisch geneeskundige & coördinator 3D Lab UMCG
Nathalie Vosselman, tandarts MFP UMCG

Tandheelkundige behandelopties bij het syndroom van Sjögren
Dr. Derk Jan Jager, tandarts MFP SBT Amsterdam & team

Uitdagende en complexe prothetiek
Dr. Bart van Oirschot, tandarts-implantoloog Radboudumc
Dr. Jan-Willem Hoekstra, tandarts-implantoloog en hoofd CBT Radboudumc

Behandeltrajecten bij aangeboren afwijkingen (hypodontie & amelogenesis imperfecta)
Lieke Blokland, tandarts MFP en RCS-prosthodontist CBT Vogellanden Zwolle
Bernadet Spaan, tandarts-pedodontoloog CBT Vogellanden Zwolle.


Programma 17 mei 2019

8.30-9.00 uur: inschrijving met registratie aanwezigen en koffie met lekkers
9.00-9.15 uur: opening
9.15-10.30 uur: uitdagende en complexe prothetiek (Bart van Oirschot/Jan Willem Hoekstra), incl. 15 min discussie/vragen
10.30-11.00 uur: pauze
11.00-12.15 uur: tandheelkundige behandelopties bij het syndroom van Sjögren (Derk Jan Jager/Geert van der Laan) incl 15 min discussie/vragen
12.15-13.30 uur: lunch
13.30-14.45 uur: tandheelkundige rehabilitatie na 3D geplande oncologische resecties en reconstructies (Max Witjes/Joep Kraeima/Nathalie Vosselman), incl. 15 min discussie/vragen
14.45-15.15 uur: pauze
15.15-16.30 uur: behandeltrajecten bij aangeboren afwijkingen (hypodontie & amelogenesis imperfecta) (Lieke Blokland/Bernadet Spaan), incl 15 min discussie/vragen
16.30-17.00 uur: afsluiting
17.00-19.00 uur: borrel en hapjes.

 

CV’s dagvoorzitter en sprekers

Lieke Blokland

Lieke Blokland heeft in 2008 de studie tandheelkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen afgerond en is aansluitend op een opleidingsplek voor MFP gestart bij het CBT in Zwolle. In 2011 startte ze met de opleiding tot prothetisch-restauratief tandarts. In 2015 heeft zij het afsluitend examen hiervan bij het Royal College of Surgeons Edinburgh (Mpros RCSed) behaald. In 2016 rondde zij de opleiding Maxillofaciale Prothetiek (MFP) af.
Vanaf 2009 tot nu werkt zij bij het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde de Vogellanden in Zwolle binnen het MFP-team. Specifiek aandachtsgebied is prothetisch-restauratieve rehabilitatie bij patiënten met aangeboren of verworven afwijkingen, zoals ernstige hypodontie, Amelogenesis Imperfecta en Osteogenesis imperfecta, maar ook ernstige protheseproblematiek en gebitsslijtage. 

Prof. dr. Bas Haring

Bas Haring denkt & vraagt, schrijft & spreekt. Op een heldere en prikkelende manier probeert hij wetenschap en filosofie betekenis te geven voor UW leven. Dat doet hij door het schrijven van boeken, columns en het maken van TV-programma’s. Bas Haring is hoogleraar aan Universiteit Leiden waar hij de leerstoel 'publiek begrip van wetenschap' bekleedt en hij is oprichter van het masterprogramma “Media Technology” voor creatieve wetenschap. In 2016 won Bas Haring de Duidelijketaalprijs, voor het openbaar helder uiteenzetten van wetenschappelijke onderwerpen aan een algemeen publiek.

Dr. Jan Willem Hoekstra

Jan Willem Hoekstra startte in 2000 met de studie Tandheelkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Na het afronden van zijn studie in 2005 werd er begonnen met de verkorte Geneeskunde opleiding SUMMA te Utrecht, ondertussen werkte hij als tandarts in de algemene praktijk.
De tandheelkunde trok hem echter meer dan de geneeskunde en toen hij in 2007 van prof. dr. J.A. Jansen de kans kreeg om een promotietraject te starten binnen de vakgroep Biomaterialen, besloot hij te stoppen met de opleiding Geneeskunde. Naast het promotietraject werkte hij als tandarts in perse algemene praktijken, in het CBT Radboudumc en binnen de vakgroep Implantologie en Parodontologie onder leiding van prof. dr. G.J. Meijer. Sinds 2010 werkt hij fulltime binnen de afdeling Tandheelkunde van het UMC St. Radboud en houdt hij zich onder andere bezig met wetenschappelijk onderzoek, prothetiek en implantologie in het CBT en de stafpraktijk. In 2013 rondde hij zijn promotie af met zijn proefschrift, getiteld ‘Calcium Phosphate Based Materials for Bone Regeneration: Preclinical and Clinical Aspects of In Vivo Application Prior to Implant Dentistry’. In 2014 werd hij geregistreerd als Tandarts-Implantoloog door de NVOI.
Sinds 2018 is hij hoofd van het CBT en coördinator van de specialistische / gedifferentieerde zorg binnen de afdeling Tandheelkunde van het Radboudumc.

Dr. Derk Jan Jager

Derk Jan Jager rondde in 2005 de studie tandheelkunde af in Groningen en is aldaar in 2012 gepromoveerd op de relatie speeksel-tanderosie. In 2014 heeft hij de opleiding tot tandarts-prosthodontist/restauratief tandarts van het UMC Groningen en het Royal College of Surgeons Edinburgh (Mpros RCSed) afgerond en in 2016 de opleiding Maxillofaciale Prothetiek (MFP) bij de Stichting Bijzondere Tandheelkunde Amsterdam.
In de periode 2005-2012 is hij werkzaam geweest bij het UMC Groningen en het Centrum Bijzondere Tandheelkunde van het Martiniziekenhuis in Groningen. Vanaf 2012 is hij als assistent professor verbonden aan de afdeling MKA-chirurgie van het VU Medisch Centrum Amsterdam. Hiernaast is hij als tandarts MFP werkzaam bij de Stichting Bijzondere Tandheelkunde in Amsterdam. Hier verzorgt hij ook het “Speekselspreekuur” waar patiënten met uiteenlopende speeksel gerelateerde klachten gezien worden. Zijn huidig onderzoek richt zich onder andere op het succes van tandimplantaten en verlichting van de droge mondklachten bij patiënten met het syndroom van Sjögren. Sinds een aantal jaar is hij bestuurslid van de NVGPT.

Joep Kraeima

Joep Kraeima studeerde Technische Geneeskunde aan de Universiteit Twente. In 2014 behaalde hij zijn mastertitel voor technische geneeskunde en voor health sciences.
Hierna is hij, in het verlengde van zijn afstudeeronderzoek voor technische geneeskunde, begonnen met werken als technisch geneeskundige en promovendus op de afdeling MKA-chirurgie van het UMCG. Zijn werkzaamheden richten zich op het implementeren van technologie in de MKA-patiëntenzorg. Zijn onderzoek richt zich op 3D virtuele planningen van operaties en patiënt specifieke operatie guides en fixatiematerialen.
In september 2015 is in het UMCG het 3D Lab opgericht, om 3D techniek breder door het ziekenhuis te kunnen ontwikkelen en toepassen in de patiëntenzorg. Joep Kraeima is coördinator van het UMCG 3D Lab.
In 2016 is hij gestart met het fellowship, ook wel klinische specialisatie opleiding, voor technisch geneeskundigen in de MKA-chirurgie; deze klinische specialisatie opleiding richt zich op het opleiden van een clinicus die met behulp van (3D) technologie de MKA-chirurgische zorg blijft verbeteren.

Dr. Bart van Oirschot

Bart van Oirschot studeerde Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Maastricht (propedeuse) en Tandheelkunde aan het Radboudumc te Nijmegen. In 2011 voltooide hij de vierjarige post-graduale opleiding orale implantologie onder leiding van prof. J. Jansen en prof G. Meijer. In hetzelfde jaar volgde de registratie tot gedifferentieerd tandarts-implantoloog bij de Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI).
In 2015 verdedigde hij met succes zijn proefschrift: oppervlakte-modificaties voor titanium botimplantaten. Van 2012 tot 2016 werkte hij als coördinerend tandarts bij het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde van het Jeroen Bosch Ziekenhuis te ‘s- Hertogenbosch. Naast zijn klinische taken was hij bestuurslid van de NVOI van 2012-2016.
Momenteel is Bart onderzoeker binnen de vakgroep Biomaterialen en is hij verbonden als tandarts-implantoloog aan de vakgroep Implantologie & Parodontologie van het Radboudumc alsmede aan de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie van het Elisabeth Ziekenhuis te Tilburg. Daarnaast werkt hij op het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde van het Amphia ziekenhuis te Breda. Zijn onderzoeksinteresses betreffen regeneratieve geneeskunde (biomaterialen) en 3D-ontwikkelingen binnen de orale implantologie. Hij publiceert regelmatig artikelen over deze onderwerpen en verzorgt voordrachten en workshops in binnen- en buitenland.

Bernadet Spaan

Bernadet Spaan is als tandarts in 2005 afgestudeerd aan Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Na haar opleiding tot tandarts heeft zij een aantal jaar gewerkt in een algemene tandartspraktijk. In 2009 heeft zij zich gedifferentieerd als tandarts-pedodontoloog. Sindsdien is zij werkzaam binnen de bijzondere tandheelkunde (SBT Amsterdam, CTBG Zwolle en al enige tijd volledig bij CBT de Vogellanden in Zwolle).
Zij heeft naast de kindertandheelkunde affiniteit met bijzondere zorggroepen binnen de multidisciplinaire setting van het CBT. In 2017 heeft zij de 'Progressive orthodontic seminars (van McGann)' gevolgd en onlangs afgerond. Vanaf dat moment is zij intensief betrokken bij de orthodontische behandeling van bijzondere zorggroepen (kinderen met verstandelijke beperking en/of gedragsstoornissen) maar ook patiënten met aangeboren afwijkingen zoals ernstige hypodontie en Amelogenesis Imperfecta van het CBT.

Dr. Max Witjes

Max Witjes studeerde tandheelkunde aan de Rijks Universiteit Groningen tot1991. Hij werkte tijdens zijn studie op de afdeling Materia Technica en aan het department of Biomaterials, University of Alabama at Birmingham (USA). Na zijn afstuderen begon hij aan een promotie onderzoek aan de afdeling Kaakchirurgie van het UMC Groningen en de studie Geneeskunde aan de RUG. In 1997 promoveerde hij cum laude op het proefschrift “Photodynamic therapy and fluorescence localisation of experimental oral dysplasia and squamous cell carcinoma”. In dat jaar werd, na het behalen van het doctoraal examen Geneeskunde, begonnen met de opleiding tot kaakchirurg aan dezelfde afdeling. In 2003 werd het artsen diploma behaald waarna hij een full time aanstelling kreeg aan de afdeling Kaakchirurgie van het UMCG. Daar werd de 2 jarige opleiding tot kaakchirurg-oncoloog in 2005 afgerond. Zijn werkzaamheden bestaan voornamelijk uit de zorg voor de hoofd hals oncologische patiënt. Ontwikkelingen op het gebied van de 3D technologie in de tumor chirurgie en reconstructieve chirurgie heeft hij met collega’s van de MKA-chirurgie geïntroduceerd in het UMCG. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de oprichting van het UMCG 3D lab waar hij als één van drie dagelijkse leiding aan geeft. Daarnaast is hij nog steeds actief op het gebied van de optische diagnostiek en therapie van (pre) maligne afwijkingen. Op het gebied van zowel de 3D technologie en de optische diagnostiek en therapie begeleid hij promovendi.

 

Kosten

Master studenten: 15 euro.

(Vrije studieruimte ACTA-studenten: acht uur voor bijwonen van het symposium en 2 uur voor maken van een verslag.)

Tandartsen MFP, technici MFP en tandartsen MFP i.o.: 50 euro.

Tandartsen, MKA-chirurgen, orthodontisten, fysiotherapeuten en overige geïnteresseerden: 250 euro.
 

Aanmelden en KRT-punten

Aanmelding via onderstaande link.
Let op! Aanmelden is niet meer mogelijk na 14 mei.
Aan dit symposium zijn 4 KRT-punten toegekend.
Dit symposium komt in de plaats van de voorjaarsworkshop MFP.
Vragen en informatie: Iris Bosgra-Sparreboom.


Diner

Na afloop van de borrel bestaat er de mogelijkheid deel te nemen aan een 3-gangen diner bij PARK voor 41,50 euro. Voor het hoofdgerecht kan gekozen worden tussen vlees/vis/vegetarisch. Als u hieraan wilt deelnemen, kunt u dat vóór 2 mei per mail doorgeven aan Iris Bosgra-Sparreboom.


Locatie en bereikbaarheid

Locatie en adres
Hotel Arena, ‘s-Gravesandestraat 55 te Amsterdam (ingang aan Oosterparkzijde)

Parkeren
Het is mogelijk om in de ondergrondse garage van Hotel Arena te parkeren, er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Het tarief is €3.00 per uur met een maximum van €30.00 per dag. Langs de weg is parkeren €4.00 euro per uur met een dagtarief van €36.00 (betaald parkeren tussen 09:00 -24:00).

Openbaar vervoer
Hotel Arena is uitstekend bereikbaar met het OV. Zo kunt je vanaf het Centraal Station met Metro 51/53/54 naar het Weesperplein. Vanaf daar is het ca. 10 minuten lopen naar Hotel Arena.

Verschillende trams stoppen op enkele minuten loopafstand.

De inschrijving voor deze activiteit is inmiddels verlopen.