Jaarcongres NVGPT 2017: 3D, aan de slag ermee!

8 december 2017

Jaarcongres NVGPT 2017: 3D, aan de slag ermee!

Op vrijdag 8 december 2017 organiseert de NVGPT haar jaarcongres in de Heerlickheijd van Ermelo over 3D. Natuurlijk weet u dat er intra-orale scanners en 3D-printers bestaan, maar….. de meeste tandartsen kijken de kat nog even uit de boom. De NVGPT biedt u een deels theoretische en deels praktische cursus om met deze spannende technieken te kunnen werken.
Digitaal werken in 3D is sneller, patiëntvriendelijker en goedkoper. Durft u deze digitale stap te maken? De NVGPT biedt u de unieke kans om in één dag volledig op de hoogte te geraken van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van 3D. Het aantal deelnemers is vanwege deze opzet gemaximeerd! Dit congres is ook bedoeld voor tandartsen in de algemene praktijk en tandtechnici.

Het volledige programma luidt:
08.00 - 09.00 uur: ALV (alleen leden)
09.00 - 09.30 uur: Plenaire opening door de moderatoren Daniel Wismeijer en Gert Meijer
09.30 - 12.30 uur: Start dubbel programma, in twee groepen (*)
12.30 - 13.30 uur: Lunch
13.30 - 14.00 uur: Prijsuitreikingen en erkenningen (plenair)
14.00 - 17.00 uur: Vervolg dubbel programma, in twee groepen (*)
17.00 - 17.30 uur: Afsluiting (plenair): 'Digitalisering: waar gaan we in de prothetische tandheelkunde naartoe?' | Daniel Wismeyer.

(*) Workshopblok
Workshop I: 'Hoe zelf intra-oraal scannen' | Frans Delfos
Workshop II: 'Hoe zelf digitaal een kroon ontwerpen' | Marc van Dijk
Workshop III: 'Hoe kronen zelf digitaal te printen/frezen' | Sebastiaan Cornelissen

(*) Lezingenblok
Lecture I: Accuracy of digital impression systems: 'ins and outs' | Beatriz Giménez González
Lezing II: Digitale planning; hoe je in één sessie een implantaat met kroon plaatst | Bart van Oirschot
Lezing III: Digitale innovaties in de tandheelkunde: gelijk meedoen of eerst afwachten? | Ulf Schepke

CV Ulf Schepke
Ulf Schepke studeerde tandheelkunde in Mainz (Duitsland). Een jaar na zijn afstuderen in 2005 is hij aan de Johannes Gutenberg Universiteit, afdeling Orthodontie in Mainz gepromoveerd tot dr. med. dent. Hij heeft vervolgens twee jaar in Frankfurt/Main in Duitsland ‘op de ouderwetse manier’ van dr. Alfons Kreissl de praktische en algemene tandheelkunde in al zijn facetten geleerd. Hij werkt sinds 2008 in de patiëntenzorg, zowel in de algemene praktijk als bij het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde van het UMC Groningen. In het onderwijs en onderzoek hebben de digitale gebitsafdruk en CAD/CAM technologieën in de restauratieve tandheelkunde zijn speciale interesse.

Lezing Ulf Schepke | Innovaties in de tandheelkunde: gelijk mee doen of eerst afwachten?
Zirconia is een van de meest prominente voorbeelden van geavanceerde CAD/CAM biomaterialen in de restauratieve tandheelkunde. Maar wees alert; het materiaal is alles behalve vergevingsgezind bij fouten in het productieproces. Vanwege gefractureerde heupkopprotheses in het begin van het millennium stond Zirconia negatief in de spotlights. Inmiddels zijn er vele nieuwe CAD/CAM-materialen op de restauratieve markt geïntroduceerd. Echter klinische data zijn vaak niet beschikbaar. Lava Ultimate is als CAD/CAM-polymeer hiervan een voorbeeld. Inmiddels is Lava Ultimate voor kroonindicaties weer van de markt gehaald. De redenen daarvoor zullen worden uiteengezet in deze lezing.
Moderne productieprocessen geven ruimte voor individualisering, maar hoeveel voordeel kunnen wij als behandelaar en als patiënten hiervan verwachten? En leiden de voordelen tot een meetbaar beter resultaat? De restauratieve tandarts staat voor een dilemma: vertrouw je op nieuwe technologieën, die het theoretisch allemaal beter moeten doen dan hun voorganger of mis je als restauratieve tandarts de boot door jaren lang op klinische evidentie te wachten?
Op basis van enkele voorbeelden zullen de voordelen en valkuilen van nieuwe technologieën in de moderne tandartspraktijk besproken worden.

CV dr. Bart A.J.A van Oirschot
Bart van Oirschot studeerde Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Maastricht (propedeuse) en Tandheelkunde aan het Radboudumc te Nijmegen. In 2011 voltooide hij de vierjarige post-graduale opleiding orale implantologie onder leiding van prof. J. Jansen en prof G. Meijer. In hetzelfde jaar volgde de registratie tot gedifferentieerd tandarts-implantoloog bij de Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI).
In 2015 verdedigde hij met succes zijn proefschrift: oppervlakte-modificaties voor titanium botimplantaten. Van 2012 tot 2016 werkte hij als coördinerend tandarts bij het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde van het Jeroen Bosch Ziekenhuis te ‘s- Hertogenbosch. Naast zijn klinische taken was hij bestuurslid van de NVOI van 2012-2016.
Momenteel is Bart onderzoeker binnen de vakgroep Biomaterialen en is hij verbonden als tandarts-implantoloog aan de vakgroep Implantologie & Parodontologie van het Radboudumc alsmede aan de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie van het Elisabeth Ziekenhuis te Tilburg. Daarnaast werkt hij op het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde van het Amphia ziekenhuis te Breda. Zijn onderzoeksinteresses betreffen regeneratieve geneeskunde (biomaterialen) en 3D-ontwikkelingen binnen de orale implantologie. Hij publiceert regelmatig artikelen over deze onderwerpen en verzorgt voordrachten en workshops in binnen- en buitenland.

Lezing Bart van Oirschot | Digitale planning; hoe je in één sessie een implantaat met kroon plaatst
De introductie van de intra-orale scanner en de digitale workflow hebben in de laatste tien jaar veel veranderd binnen de tandheelkunde. Door een hoge snelheid en uitgebreide mogelijkheden van digitaal werken betekent dit niet alleen snellere en efficiëntere, maar ook betere patiëntenzorg. De patiënt is hierdoor steeds beter geïnformeerd en daarom steeds meer en eerder betrokken in het behandeltraject. In deze presentatie zal aan de hand van casussen besproken worden waarvoor de intra-orale scanner binnen de orale implantologie ingezet kan worden. Tevens zullen er diverse klinisch toepasbare ‘workflows’ getoond worden.

CV dr. Beatriz Giménez
Dr. Beatriz Giménez (see picture) is a dentist with a Master’s degree in Prosthodontics (UV Spain) and a PhD in digital Impression Systems (University Complutense Madrid). She worked two years as a clinical researcher with ITI scholarship at ACTA University, and is currently employed as a research assistant professor, acting coordinator of Fixed prosthodontics for pre-graduate students at the department of oral implantology at ACTA and is a member of the Board of the Society of Aesthetic and Prosthetic Dentistry of Spain.

Lecture dr. Beatriz Giménez
Technology has the power and the potential to improve dramatically the way we perceive and perform dentistry, not only in the clinic but also in research and education. With the recent implementation of these technologies, increasing number of new and different systems and their fast development can cause dentists uncertainty and confusion. Systems are progressing fast and dentists are lacking the knowledge that allows us to have a critical understanding of the systems and clinical possibilities. The lecture will be focused in intra-oral impression systems, the bases to understand how this technology works, what systems are really available, their possibilities and limitations today, and what will be possible in the near future.
 

Op donderdag 7 december 2017 vindt weer het traditionele precongres plaats voor tandarts-gnathologen en andere belangstellenden.

Het programma luidt:
09.30 - 10.00 uur: Ontvangst met koffie/thee
10.00 - 10.05 uur: Opening
10.05 - 10.35 uur: ‘Innovation and Digital Technologies in Health Care’| Zayna Khayat
10.35 - 11.15 uur: ‘3D lab’; Thomas Maal
11.15 - 12.30 uur: ‘Digitale workflow bij splint en MRA’s’| Marc van Dijk (tandtechnicus), Paul Goedegebuure (tandtechnicus) en Rob Vrijhof (tandarts)
12.30 - 13.30 uur: Lunch
13.30 - 14.30 uur: ‘Digitale technieken m.b.t. documentatie van de occlusie/orthodontie’| Edwin Ongkosuwito
14.30 - 15.00 uur: Pauze met koffie/thee
15.00 - 16.00 uur: ‘Digitale technieken in de diagnostiek en behandeling van gebitsslijtage’ | Bas Loomans
16.00 - 16.40 uur: ‘Innovation and Digital Technologies in Health Care’, workshop | Zayna Khayat
16.40 - 16.45 uur: Afsluiting.

Doelgroepen
Tandartsen, tandtechnici, studenten tandheelkunde, tandarts-gnathologen en tandarts-gnathologen in opleiding.

Leerdoelen
De deelnemers kennen de ‘ins and outs’ van de intra-orale scantechniek en bezitten de theoretische kennis om deze toe te passen.
De deelnemer vergaart de praktische kennis om zelf een intra-orale scan te vervaardigen.
De deelnemer leert zelfstandig digitaal een kroon te ontwerpen en deze te versturen naar een 3D-printer.
De deelnemer ziet hoe met CADCAM en 3D-technieken de uiteindelijke kroon wordt vormgegeven.
De deelnemer neemt kennis van de toekomstige ontwikkelingen betreffende de 3D-technieken.
De deelnemer leert de digitale technieken om de occlusie ‘digitaal ’vast te leggen.
De deelnemer leert de toepassing van 3D-technieken bij gebitslijtage.
De deelnemer neemt kennis van de digitale workflow om een splint of MRA te vervaardigen.

Netto scholingstijd
Donderdag: 5,25 uur.
Vrijdag: 7 uur.

Tarieven (vrijdag)
Leden NVGPT: € 350
Tandtechnici: € 350
Studenten tandheelkunde (die nog geen mastertitel hebben): € 75
Anderen: € 450
Voordeelpakket nieuwe leden: deelname plus lidmaatschap (inclusief contributie tot 1 januari 2019): € 450 (alleen mogelijk bij aanmelding vóór 1 november 2017)
Het bovenstaande ledentarief geldt voor diegenen die op 1 augustus 2017 lid zijn.

Tarieven (donderdag)
Erkende tandarts-gnathologen en tandarts-gnathologen in opleiding (ACTA en RU) die lid zijn: € 250 (*)
Andere leden NVGPT en leden NVOF: € 350
Tandtechnici: € 350
Anderen: € 450
Het bovenstaande ledentarief geldt voor diegenen die op 1 augustus 2017 lid zijn.
Deelname aan het diner op de donderdag kost voor alle deelnemers 50 euro per persoon.

(*) Als gevolg van subsidie ten bedrage van 100 euro uit de TG-reservering.

Inschrijven
Klik hier voor inschrijven voor de donderdag.
Klik hier voor inschrijven voor de vrijdag.
Klik hier voor sponsoring.