Bijeenkomst sectie TG op 3 november (geannuleerd)

3 november 2020

Op dinsdag 3 november vindt de volgende nascholingsbijeenkomst van de sectie tandarts-gnatholoog plaats in hotel Mitland in Utrecht. Het wetenschappelijk programma zal worden verzorgd door dr. Jorn Hogeweg (foto) en dr. Harm Krugers.

Emoties en pijn, van begrip tot interventie

Inzichten over pijn blijven zich in onze huidige tijd steeds maar wijzigen. Het is al langere tijd bekend dat ons neurale pijnsysteem niet statisch maar plastisch is en dat emoties en pijn nauw samenhangen. Veel factoren beïnvloeden de gevoeligheid van het pijnsysteem zoals stress, emoties, cognities, context en leerprocessen. Deze inzichten geven een andere kijk op (chronische) pijn.

Deze middag gaan we in op het denken over pijn vanuit een neurowetenschappelijk perspectief. Pijn, trauma, psychologie en farmacologie komen aan de orde, evenals pijnanalyse en behandelmogelijkheden. We zullen met name ingaan op angst, trauma’s (PTSS), geheugen en pijn.

De middag bestaat uit drie blokken:
1. Model voor de analyse van de bio-psychologische aspecten van pijn (pijn, emoties, cognities, arousal)
2. Geheugen in relatie tot pijn, emoties, cognities en arousal
3. Interventie-mogelijkheden

Verschillende thema’s passeren de revue: nociplastische pijn, stress-analgesie, stress-algesie, coping, traumatische ervaringen, emotionele verwerking, plasticiteit van het zenuwstelsel, propanolol als bètablokker en neuropeptiden.

De sprekers
Jorn Hogeweg is directeur van het PELS instituut in Amsterdam. Tot voor kort was hij vaste docent en coördinator van de pijncursussen bij het Instituut voor Toegepaste Neurowetenschappen (ITON). Hij  heeft jarenlange ervaring met begeleiding van mensen met pijnklachten. Sinds 1997 coördineert hij als trajectbegeleider de re-integratie van arbeidsgehandicapten, met name traumapatiënten, maar ook burn-out en chronische pijn en vermoeidheid. Hij is fysiotherapeut, neuropsycholoog en psychodramatherapeut. In 1995 promoveerde Jorn op pijndrempelonderzoek. Hij ontwikkelde o.a. het Theater van het Brein waarin mensen hun eigen brein onderzoeken in het dagelijks leven.

Harm Krugers is Associate Professor bij het Swammerdam Instituut voor Levenswetenschappen (SILS-CNS) aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn groep onderzoekt hoe stress de hersenen en met name het geheugen beinvloedt, en hoe de gevoeligheid voor stress verandert door negatieve gebeurtenissen in de vroege jeugd. Hij is Opleidingsdirecteur van de Research Master Brain and Cognitive Sciences, bestuurslid van Amsterdam Brain and Cognition (ABC), SIGO (Stichting voor Interdisciplinair Gedragsonderzoek) en lid van de adviesraad van FENS (Federation European Neuroscience Societies).   


Programma
14:00 – 14:30 uur: ontvangst met koffie en thee
14:30 – 18:00 uur: lezingen
18:00 – 19:30 uur: diner
19:30 uur: vergadering sectie tandarts-gnathologen

Locatie
Hotel Mitland
Ariënslaan 1
3573 PT  Utrecht

Kosten
Toegang en diner TG’n: gratis
Toegang en diner TG’n in opleiding (mits lid): gratis
Toegang orofaciaal fysiotherapeuten: 50 euro
Diner orofaciaal fysiotherapeuten: 50 euro

Aanmelding
Deze bijeenkomst is geannuleerd vanwege de corona-maatregelen. Aanmelding is niet meer mogelijk.