Bijeenkomst sectie tandarts-gnatholoog UITGESTELD

17 maart 2020

Op dinsdag 17 maart vindt de volgende nascholingsbijeenkomst van de sectie tandarts-gnatholoog plaats in hotel Mitland in Utrecht. Het wetenschappelijk programma zal worden verzorgd door dr. Jorn Hogeweg (foto) en dr. Harm Krugers.

 

Emoties en pijn, van begrip tot interventie

Inzichten over pijn blijven zich in onze huidige tijd steeds maar wijzigen. Het is al langere tijd bekend dat ons neurale pijnsysteem niet statisch maar plastisch is en dat emoties en pijn nauw samenhangen. Veel factoren beïnvloeden de gevoeligheid van het pijnsysteem zoals stress, emoties, cognities, context en leerprocessen. Deze inzichten geven een andere kijk op (chronische) pijn.

Deze middag gaan we in op het denken over pijn vanuit een neurowetenschappelijk perspectief. Pijn, trauma, psychologie en farmacologie komen aan de orde, evenals pijnanalyse en behandelmogelijkheden. We zullen met name ingaan op angst, trauma’s (PTSS), geheugen en pijn.

 

De middag bestaat uit drie blokken:

  1. Model voor de analyse van de bio-psychologische aspecten van pijn (pijn, emoties, cognities, arousal)
  2. Geheugen in relatie tot pijn, emoties, cognities en arousal
  3. Interventie-mogelijkheden

Verschillende thema’s passeren de revue: nociplastische pijn, stress-analgesie, stress-algesie, coping, traumatische ervaringen, emotionele verwerking, plasticiteit van het zenuwstelsel, propanolol als bètablokker en neuropeptiden.

Jorn Hogeweg is directeur van het PELS instituut in Amsterdam. Tot voor kort was hij vaste docent en coördinator van de pijncursussen bij het Instituut voor Toegepaste Neurowetenschappen (ITON). Hij  heeft jarenlange ervaring met begeleiding van mensen met pijnklachten. Sinds 1997 coördineert hij als trajectbegeleider de re-integratie van arbeidsgehandicapten, met name traumapatiënten, maar ook burn-out en chronische pijn en vermoeidheid. Hij is fysiotherapeut, neuropsycholoog en psychodramatherapeut. In 1995 promoveerde Jorn op pijndrempelonderzoek. Hij ontwikkelde o.a. het Theater van het Brein waarin mensen hun eigen brein onderzoeken in het dagelijks leven.

Harm Krugers is Associate Professor bij het Swammerdam Instituut voor Levenswetenschappen (SILS-CNS) aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn groep onderzoekt hoe stress de hersenen en met name het geheugen beinvloedt, en hoe de gevoeligheid voor stress verandert door negatieve gebeurtenissen in de vroege jeugd. Hij is Opleidingsdirecteur van de Research Master Brain and Cognitive Sciences, bestuurslid van Amsterdam Brain and Cognition (ABC), SIGO (Stichting voor Interdisciplinair Gedragsonderzoek) en lid van de adviesraad van FENS (Federation European Neuroscience Societies).   


Programma

14:00 – 14:30 uur: ontvangst met koffie en thee

14:30 – 18:00 uur: lezingen

18:00 – 19:30 uur: diner

19:30 uur: vergadering sectie tandarts-gnathologen

 

Locatie

Hotel Mitland

Ariënslaan 1

3573 PT  Utrecht

 

Kosten

Toegang en diner TG’n: gratis

Toegang en diner TG’n in opleiding (mits lid): gratis

Toegang orofaciaal fysiotherapeuten: 50 euro

Diner orofaciaal fysiotherapeuten: 50 euro

 

Aanmelding
Deze bijeenkomst kan helaas niet doorgaan vanwege het gevaar van besmetting met het Coronavirus. De bijeenkomst zal naar een nader te plannen dag verschoven worden. Houdt u hiervoor a.u.b. de website en de nieuwsbrief in de gaten. Indien u een fee heeft betaald, dan kunt u ervoor kiezen om deze nu terug te ontvangen of om af te wachten of de nieuwe datum u past.

De inschrijving voor deze activiteit is inmiddels verlopen.