Bijeenkomst sectie tandarts-gnatholoog op 7 mei

7 mei 2019

Op dinsdag 7 mei 2019 zal de volgende nascholingsbijeenkomst voor tandarts-gnathologen (in opleiding) plaatsvinden in het Postillion Hotel Utrecht Bunnik.
Het wetenschappelijk programma zal verzorgd worden door dr. Jorn Hogeweg, met als titel 'Nieuwe inzichten in chronische pijn. Pijn en het brein: een Neurowetenschappelijk perspectief.'

 
Inzichten over pijn zijn de laatste decennia ingrijpend gewijzigd. Het is belangrijk de denkrevolutie niet te missen! We weten nu dat ons neurale pijnsysteem niet statisch maar plastisch is. Talrijke factoren hebben een invloed op de gevoeligheid van het pijnsysteem: stress, emoties, cognities, context, leerprocessen en nog veel meer. Deze inzichten geven een andere kijk op (chronische) pijn. Patiënten die vroeger als "psychisch labiel" werden gestigmatiseerd kunnen nu serieuzer benaderd worden.
In de lezing wordt een inleiding gegeven in het denken over pijn vanuit een neurowetenschappelijk perspectief. Pijn is mogelijk zonder weefselschade. Pijn, trauma en psychologie komen aan de orde, evenals pijnanalyse en behandelmogelijkheden.
 
Jorn Hogeweg is docent bij het Instituut voor Toegepaste Neurowetenschappen (ITON). Daarnaast is hij directeur van het PELS instituut in Amsterdam. Hij heeft jarenlange ervaring met begeleiding van mensen met pijnklachten. Sinds 1997 coördineert hij als trajectbegeleider de re-integratie van arbeidsgehandicapten, met name traumapatiënten, maar ook burn-out en chronische vermoeidheid. Hij is fysiotherapeut, neuropsycholoog en psychodramatherapeut. In 1995 promoveerde Jorn op pijndrempelonderzoek.
 
Programma
14:00 - 14:30    Ontvangst met koffie en thee
14:30 - 18:00    Lezing
18:00 - 19:30    Diner
19:30 – .....         Sectievergadering
 
Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.
 
Aanmelding
Deelname is alleen mogelijk voor tandarts-gnathologen en tandarts-gnathologen in opleiding. Voor aanmelding is login vereist. Aanmelden is mogelijk tot en met 15 mei.
 
Locatie
Postillion hotel Utrecht Bunnik
Kosterijland 8
3981 AJ  Bunnik.
 

Inloggen vereist voor NVGPT-leden

Wachtwoord vergeten?