Over NVGPT

Commissies

De NVGPT kent momenteel de volgende commissies en werkgroepen:

Commissie tandarts MFP
Mevr. drs. I.J.C. Bosgra-Sparreboom, lid ta-MFP
Mevr. M.J. Kienhuis, lid technicus-MFP
Mevr. dr. A. Korfage, lid ta-MFP
Drs. M. Krap, lid ta-MFP
Mevr. J.N. Ross, lid ta-MFP i.o.
Mevr. drs. D.J. Termeer-Schlösser, lid ta-MFP

Commissie tandarts-gnatholoog
Drs. H.P. Volkers, voorzitter
Drs. A.W.E. Fiets, secretaris
Drs. J. de la Court, penningmeester
Drs. M.T.F. van Everdingen
Mevr. drs. S. Kalaykova
Mevr. drs. C. Papagianni
Mevr. drs. H. Parvaneh
Mevr. drs. G. Vervoorn-Vis
Mevr. E. van Wesemael-Suijkerbuijk, MSc

Consilium Gnathologicum
Prof. dr. D. Wismeijer, voorzitter
Dr. M. Koutris, lid
M. Ossentjuk, lid
H.P. Volkers, lid

Consilium Maxillofaciale Prothetiek
Prof. dr. C. de Putter, voorzitter
Dr. A.P. Slagter, secretaris
Drs. K.H. Phoa
Mevr. dr. A. Visser

Onderwijscommissie Maxillofaciale Prothetiek
Dr. H. Reintsema, voorzitter
Dr. M.A. Créton
Mevr. I.J.C. Bosgra-Sparreboom

Wetenschappelijke commissie
vacature
Prof. dr. M. Cune, secretaris
Prof. dr. D. Wismeijer
Drs. M.A.C.H. van Dooren

Werkgroep subsidies
vacature
Dr. R. van Brakel
Dr. G.J. Buijs