Over NVGPT

Bestuur

Bestuur

Het bestuur van de NVGPT bestaat uit:

Dr. R. van Brakel, voorzitter
Mevr. E.A.M. Starmans, penningmeester
Mevr. dr. M. Créton, lid
P.D.W. Goedegebuure, lid
Dr. D.H.J. Jager, lid
Drs. C.J. Zachariasse, lid.

Mr. P.F.P. Schmitz is technisch secretaris.