Nieuws

Ralph van Brakel volgt Gert Meijer op als voorzitter

20 december 2017
Ralph van Brakel volgt Gert Meijer op als voorzitter

Tijdens de algemene ledenvergadering van de NVGPT op 8 december in Ermelo, werd dhr. dr. Ralph van Brakel (foto) gekozen tot voorzitter van de NVGPT. Hij volgt prof. dr. Gert Meijer op, die de NVGPT gedurende drie jaren heeft geleid.

Ralph van Brakel werkt sinds 2005 bij het UMC Utrecht op de afdeling Bijzondere Tandheelkunde. Daar heeft hij ook zijn erkenning als tandarts MFP behaald. Hij promoveerde in 2014 in Utrecht op het onderwerp 'Zirconia and titanium implant abutments'. Naast het werk op het CBT werkt hij als tandarts in een groepspraktijk te Wassenaar.
Het bestuur heeft aftredend voorzitter Gert Meijer van harte bedankt voor zijn grote inzet en voor de manier waarop hij de NVGPT en de vergaderingen heeft geleid.
Op voorstel van het bestuur werden de bestuursleden Marijn Créton, Paul Goedegebuure, Liesbeth Starmans en Kees Zachariasse voor een jaar herbenoemd.