Nieuws

Proefschrift ‘PMMA in cranioplasty; another approach’ van Angela Ridwan-Pramana

11 februari 2018
Proefschrift ‘PMMA in cranioplasty; another approach’ van Angela Ridwan-Pramana

Op vrijdag 2 maart 2018 om 11.45 zal collega Angela Ridwan-Pramana haar proefschrift getiteld ‘PMMA in cranioplasty; another approach’ verdedigen in de aula van het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit, de Boelelaan 1105 te Amsterdam.

Polymethylmethacrylaat (PMMA) wordt sinds 1940 gebruikt voor herstel van schedeldefecten. Echter een nadeel van dit materiaal is de warmte die vrijkomt bij het modelleren van het materiaal direct op de schedelinhoud en de niet ideale pasvorm. Tegenwoordig maken we met behulp van de CT scan van de patiënt een gietmal in de vorm van het 3D geplande schedelimplantaat. Hierdoor is het mogelijk om peroperatief een Patiënt Specifiek lmplantaat (PSI) te vervaardigen voor relatief weinig geld.
Het proefschrift bestaat uit Finite Element Analysis (FEA) studies en mechanische testen voor en na de meest voorkomende sterilisatiemethoden. Volgens de FEA wordt de stressverdeling beïnvloed door locatie, vorm en grootte van het implantaat en positie van de fixatieschroeven.
PMMA is niet geschikt om te steriliseren met Gamma-, Stoom-, Plasma- en scCO2 sterilisatie; deze sterilisatiemethoden hebben invloed op de mechanische eigenschappen van PMMA. Zolang het PMMA implantaat peroperatief wordt vervaardigd is het materiaal geschikt in cranioplastiek m.b.v. 3D technologie.
Klik hier voor de link naar het flipbook. Een versie van het proefschrift is op te vragen via het secretariaat mka@vumc.nl.