Nieuws

Implantaat gesteunde frameprothesen in de onderkaak

6 september 2017
Implantaat gesteunde frameprothesen in de onderkaak

Op 19 april 2017 promoveerde mevr. dr. Charlotte Jensen-Louwerse aan de Rijksuniversiteit Groningen op het onderwerp ‘Implant-supported Free-ending Removable Partial Dentures in the Mandible’. Charlotte Jensen-Louwerse ontving een bijdrage van de NVGPT voor haar proefschrift.

Op het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde van het Universitair Medisch Centrum in Groningen werd de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar implantaat-gesteunde frameprothesen in Kennedy klasse I situaties in de onderkaak. Hierbij werd gezocht naar een antwoord op de vraag of implantaat-gesteunde frameprothesen leiden tot een verbeterde kauwfunctie en tevreden patienten en op de vraag op welke positie de implantaten het beste geplaatst kunnen worden.

Voor de (extreem) verkorte tandboog in de onderkaak zijn verschillende behandelopties beschikbaar waaronder een implantaat-gesteunde frameprothese. Er is maar weinig bewijs in de literatuur voor de doelmatigheid van deze behandeling en een uniform behandelconcept ontbrak. Het doel van de cross-over gerandomiseerde klinische studie was om de resultaten van de behandeling met een implantaat-gesteund frame in de onderkaak te evalueren op basis van de beleving van de patiënt, het kauwvermogen en klinische en röntgenologische parameters in relatie tot de verschillende posities van het implantaat: het frame werd ondersteund door implantaten in de premolaar (PM) regio dan wel door implantaten in de molaar (M) regio.

Alle proefpersonen die betrokken waren bij de klinische studie hadden een Kennedy klasse I situatie in de onderkaak en een volledige gebitsprothese in de bovenkaak. Ze waren ontevreden over hun conventionele frame, maar wilden of konden niet functioneren met een verkorte tandboog. De onderzoeksresultaten ondersteunen de conclusie dat voor patiënten met een dergelijk profiel, implantaten onder een frameprothese een gunstig effect hebben op verschillende aspecten. Het beïnvloedt de uitkomstmaten van de mondgezondheid in positieve zin en het verbetert de kauwfunctie significant. Aan de verwachting van de patiënten wordt voldaan, wat resulteert in tevreden patiënten.
Er is geen duidelijk verschil te zien tussen de ondersteuning door implantaten in de PM of de M regio, met uitzondering van de VAS scores over de algemene tevredenheid: de scores waren significant hoger wanneer het frame werd ondersteund door implantaten in de molaarstreek. Verder werden er geen grote problemen waargenomen met betrekking tot het klinische en technische functioneren van de implantaten, de natuurlijke pijlers en de  frameprothese zelf. De meeste patiënten gaven desgevraagd de voorkeur aan implantaten in de molaar regio.
Vanuit het oogpunt van de patiënt lijkt een dergelijke frameprothese dus het beste ondersteund te worden door implantaten in de molaar regio. Echter werden er significant gezondere peri-implantaire weefsels gezien rond implantaten geplaatst in de premolaar regio. Samen met het feit dat in geval van verder verlies van de natuurlijke elementen een implantaat-gesteunde volledige gebitsprothese gemaakt dient te worden, kan dit betekenen dat de premolaar regio de voorkeur krijgt in bepaalde gevallen.

Klik hier om het volledige proefschrift te lezen.