Nieuws

Programma 2018

7 maart 2018
Programma 2018

De data van de Splintercursussen in 2018 zijn bekend. Zodra CV's en samenvattingen ontvangen zijn, zal er voor elke cursus een activiteit worden aangemaakt, waarna meteen ook de inschrijving zal starten. Ook de datum van de eerste workshop MFP is bekend. Deze zal plaatsvinden bij CBT Nijmegen. Ook zijn de opleidingsdagen voor de tandartsen MFP in opleiding geprikt. En natuurlijk vindt het jaarcongres weer plaats op de tweede vrijdag van december.

Splintercursussen

De splintercursus is een cursusavond die drie maal per jaar georganiseerd wordt. In 2018 zijn de data:

. donderdag 19 april: 'Materialen en digitale processen' (Patrick Oosterwijk)
. donderdag 21 juni: 'Behandeling van Amelogenesis Imperfecta' (Marcel Linssen)
. donderdag 1 november (Derk Jan Jager).

De ontvangst is in de foyer/theater (kamer B0.053.0) van het Wilhelmina Kinderziekenhuis, Lundlaan 6, 3584 AE Utrecht (030-2504000). De cursus vindt plaats in collegezaal B0.055.0.

Het programma luidt telkens:
. 19.00 uur: Ontvangst met koffie, thee en broodjes
. 19.30 - 21.15 uur: Lezing
. 21.15 uur: Borrel.

De cursussen zijn gratis voor leden van de NVGPT. Anderen betalen 100 euro.


Workshops MFP

De workshops MFP zijn vooral bedoeld voor tandartsen MFP, technici MFP en tandartsen MFP in opleiding en tellen mee voor de bij- en nascholing, met het oog op de verlenging van de accreditaties.

Jaarlijks zijn er tenminste twee workshops MFP. In 2018 zijn de data (voor zover reeds bekend):

. vrijdag 16 maart te Nijmegen.

De workshops zijn gratis voor tandartsen MFP, technici MFP en tandartsen MFP in opleiding (mits lid). Andere leden betalen 50 euro, derden 100 euro).


Opleidingsdagen MFP

De opleidingsdagen zijn bedoeld voor tandartsen MFP in opleiding. Op deze dagen wordt met alle cursisten in sessies van drie kwartier de voortgang van hun opleiding besproken. In 2018 zijn de data:

. vrijdag 20 april (ochtend)
. vrijdag 14 september (hele dag).


Sectiebijeenkomsten tandarts-gnathologen

Jaarlijks zijn er twee sectiebijeenkomsten voor de tandarts-gnathologen. Deze zijn bedoeld voor tandarts-gnathologen en tandarts-gnathologen in opleiding en tellen mee voor de bij- en nascholing, met het oog op de verlenging van de accreditaties.

De bijeenkomsten zijn gratis voor tandarts-gnathologen en tandarts-gnathologen in opleiding (mits lid).


Jaarcongres

Het jaarcongres vindt in 2018 plaats op vrijdag 14 december te Ermelo.