Nieuws

Brede commentaarronde KPR PI gestart

16 december 2017
Brede commentaarronde KPR PI gestart

De concept praktijkrichtlijn 'Diagnostiek, preventie en behandeling van Peri-implantaire infecties' is beschikbaar voor een brede commentaarronde door het mondzorgveld. De commentaarronde loopt van 15 december 2017 tot 15 januari 2018.

In juni 2016 is deze Klinische Praktijk Richtlijn (KPR), die door de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVvP) en de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI) was ontwikkeld, voor instroom aangeboden bij het Kennisinstituut Mondzorg (KIMO).
Na een toetsing van de kwaliteit van de KPR werd in overleg met de indienende verenigingen besloten om de KPR op een aantal noodzakelijke onderdelen aan te vullen.
In september 2016 is door een Richtlijn Ontwikkel Commissie (ROC) van KIMO, waarin vertegenwoordigers van alle betrokken mondzorgverleners bij dit onderwerp zitting hadden, een start hiermee gemaakt.
Onlangs is de concept-praktijkrichtlijn door deze ROC voor de brede commentaarronde beschikbaar gesteld. Deze brede commentaarronde wordt georganiseerd door het KIMO en is het eerste deel van de afrondingsfase van deze KPR.
Naast plaatsing op de websites van alle betrokken beroeps-en wetenschappelijke verenigingen voor een commentaarronde, wordt de concept-praktijkrichtlijn ook via een korte web enquête (organisatie Peilstations KNMT) voorgelegd aan enkele groepen, via steekproeven getrokken uit de populaties van tandarts-algemeen practici, tandarts-implantologen, tandarts-parodontologen, kaakchirurgen, mondhygiënisten en tandprothetici.
Op deze manier wordt beoogd om de mondzorgverleners gericht te vragen hoe zij de aanbevelingen in de concept praktijkrichtlijn beoordelen, enerzijds in tandheelkundig klinisch opzicht en anderzijds wat betreft de uitvoerbaarheid in de praktijk.
U treft hier de link aan naar de concept KPR Peri-implantaire infecties. U kunt via info@hetkimo.nl uw gewaardeerde commentaar insturen.