Nieuws

Laatste nieuws

24 april 2018

Serie NVGPT-lid in beeld met Derk Jan Jager

Serie NVGPT-lid in beeld met Derk Jan Jager

De NVGPT is een multidisciplinaire vereniging met drie aandachtsgebieden: prothetiek, waaronder de MFP, gnathologie en restauratieve tandheelkunde. Lid van de NVGPT zijn onder meer tandartsen, ...

Lees verder »
23 april 2018

Serie 'samenwerking in de mondzorg' met Michiel van Everdingen en Noor Kleiman van Oostrum

De NVGPT is een multidisciplinaire vereniging met drie aandachtsgebieden: prothetiek, waaronder de MFP, gnathologie en restauratieve tandheelkunde. Lid van de NVGPT zijn onder meer tandartsen, ...

Lees verder »
23 april 2018

Mutations in WNT10A are present in more than half of isolated hypodontia cases

In 2009 heeft het bestuur van de NVGPT een subsidie van 10.000 euro toegekend aan prof. dr. M. Cune als bijdrage aan zijn onderzoek naar de genetische achtergronden van numerieke afwijkingen in de ...

Lees verder »
20 april 2018

ISMR congres 'Maximizing Function, Optimizing Outcomes' in Melbourne from 26-28 July

This is the first year that the Australian New Zealand Head and Neck Cancer Society & International Society for Maxillofacial Rehabilitation will combine for an annual scientific meeting that will ...

Lees verder »
20 april 2018

Kimo stelt drie richtlijnen vast

Het Kennisinstituut voor de Mondzorg (KIMO) heeft haar eerste drie klinische praktijkrichtlijnen (KPR’s) vastgesteld. Het gaat om richtlijnen die te maken hebben met implantaten: voor de ...

Lees verder »
20 april 2018

Restorative dentistry done digitally

Op 14 februari 2018 heeft de heer Ulf Schepke aan de RU Groningen met succes zijn proefschrift verdedigd met het onderwerp ‘Restorative dentistry done digitally − Implementation and evaluation of ...

Lees verder »
2 april 2018

Wetenschappelijke waarschuwing: weet uw patiënt wel waar zich zijn kaakgewrichten bevinden?

Op 25 maart 2018 is op de website van CRANIO een artikel verschenen onder de titel ‘A patient’s view on the location of the temporomandibular joint’. Het artikel is gebaseerd op een ...

Lees verder »