Nieuws

Laatste nieuws

20 december 2017

Ralph van Brakel volgt Gert Meijer op als voorzitter

Ralph van Brakel volgt Gert Meijer op als voorzitter

Tijdens de algemene ledenvergadering van de NVGPT op 8 december in Ermelo, werd dhr. dr. Ralph van Brakel (foto) gekozen tot voorzitter van de NVGPT. Hij volgt prof. dr. Gert Meijer op, die de NVGPT ...

Lees verder »
16 december 2017

Brede commentaarronde KPR PI gestart

De concept praktijkrichtlijn 'Diagnostiek, preventie en behandeling van Peri-implantaire infecties' is beschikbaar voor een brede commentaarronde door het mondzorgveld. De commentaarronde loopt van ...

Lees verder »
13 december 2017

Harry Reintsema benoemd tot erelid van de NVGPT

Wegens zijn grote verdiensten voor de MFP en voor de vereniging is dr. Harry Reintsema tijdens de algemene ledenvergadering van de NVGPT op 8 december benoemd tot erelid. Voorzitter prof. dr. Gert ...

Lees verder »
13 december 2017

Nieuwe erkenningen en verlengingen

Ook dit jaar zijn er weer diverse mensen erkend als tandarts MFP en tandarts-gnatholoog. Daarnaast is er weer een nieuwe RCS-prosthodontist, die het examen in Edinburgh succesvol heeft afgelegd. Ook ...

Lees verder »
6 december 2017

NVGPT Publicatieprijs 2016 voor Kostas Zygogiannis

Op 8 december 2017 reikte de NVGPT haar Publicatieprijzen 2016 uit aan mevr. Anke Korfage en dhr. Kostas Zygogiannis. Laatstgenoemde kreeg de prijs voor zijn artikel ‘Immediate loading of implants ...

Lees verder »