Links

Opleidingen

Op deze pagina vindt u een aantal verwijzingen naar andere interessante sites. De NVGPT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de websites waarnaar wordt verwezen.

Opleiding gnathologie Radboud Universiteit Nijmegen

De link naar de site van de Radboud Universiteit te Nijmegen inzake de opleiding tot tandarts-gnatholoog.

https://www.radboudumc.nl/onderwijs/scholingen/postinitiele-opleiding-gnathologie

Rijnmond/Erasmus MC (MFP)

De link naar de site van Rijnmond/Erasmus MC te Rotterdam inzake de opleiding tot tandarts MFP.

UMCU (MFP)

De link naar de site van het UMCU te Utrecht inzake de opleiding tot tandarts MFP.

RUG (MFP)

De link naar de site van de RU Groningen inzake de opleiding tot tandarts MFP.

ACTA (tandarts MFP)

De link naar de site van ACTA te Amsterdam inzake de opleiding tot tandarts MFP.

Radboud (Tandarts MFP)

De link naar de site van de Radboud Universiteit te Nijmegen inzake de opleiding tot tandarts MFP.