Downloads

Voorwaarden subsidie wetenschappelijk onderzoek

Hier vindt u de voorwaarden die gelden voor subsidiëring van wetenschappelijk onderzoek door de NVGPT.

Reglement Subsidie Onderzoeken

(51 KB)

Het reglement voor de subsidie van wetenschappelijke onderzoeken door de NVGPT.

Laatstelijk vastgesteld op de ALV van 16 april 2015 te Utrecht.