Downloads

Statuten en reglementen

Op deze pagina kunt u statuten, reglementen, en andere documenten van de NVGPT zoeken en downloaden. De bestanden zijn veelal van het formaat PDF, die u onder meer kunt lezen met de programma’s Acrobat en Acrobat Reader. U kunt desgewenst gratis een versie van het programma Acrobat Reader ophalen op de site van Adobe. Voor toegang tot bepaalde bestanden zult u eerst moeten inloggen in het ledengedeelte van de website ('Mijn NVGPT').

Nieuw Opleidingsplan TaMFP 2015

(500 KB)

Het geheel vernieuwde Opleidingsplan Tandarts MFP, zoals vastgesteld op de ledenvergadering van 11 december 2015.

Visiedocument tandarts restauratief-prothetische tandheelkunde

(72 KB)

Het opleidingstraject restauratief-prothetische tandheelkunde met toetsing door de Royal College of Surgeons is, op basis van dit visiedocument, formeel erkend tijdens de ALV van 14 december 2012.

Reglement tandarts MFP

(18 KB)

Het reglement voor de tandarts Maxillo Faciale Prothetiek.

Opleidingsplan MFP

(344 KB)

Het opleidingsplan voor de opleiding van tandartsen en technici MFP.

Reglement Consilium MFP

(20 KB)

Het reglement voor het consilium MFP.

Reglement technicus MFP

(14 KB)

Het reglement voor de technici MFP, versie 5 november 2003.

Huishoudelijk Reglement

(25 KB)

Het Huishoudelijk Reglement van de NVGPT, zoals laatstelijk vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering d.d. 22 september 1998.

Reglement tandarts-gnatholoog

(20 KB)

Het reglement tandarts-gnatholoog, zoals goedgekeurd door de ledenvergadering van de NVGPT op 5 juni 2007.

Notitie Differentiatie TG

(120 KB)

De Notitie Differentiatie tandarts-gnatholoog van het Consilium Gnathologicum, zoals vastgesteld door het bestuur van de NVGPT en goedgekeurd door de ALV van de NVGPT.

Statuten

(25 KB)

De statuten van de NVGPT, zoals laatstelijk vastgesteld op 4 november 1998.