Downloads

Formulieren

Op deze pagina kunt u statuten, reglementen, en andere documenten van de NVGPT zoeken en downloaden. De bestanden zijn veelal van het formaat PDF, die u onder meer kunt lezen met de programma’s Acrobat en Acrobat Reader. U kunt desgewenst gratis een versie van het programma Acrobat Reader ophalen op de site van Adobe. Voor toegang tot bepaalde bestanden zult u eerst moeten inloggen in het ledengedeelte van de website ('Mijn NVGPT').

Formulier jaarverslag TaMFP

(16 KB)

Het formulier voor het jaarlijks doen van opgaaf door de Tandarts MFP van relevante activiteiten in het betreffende jaar, met het oog op de beoordeling van de activiteiten door het Consilum MFP (PDF-versie).

Formulier jaarverslag TG

(21 KB)

Het formulier voor het jaarlijks doen van opgaaf door de TG van relevante activiteiten in het betreffende jaar, met het oog op de beoordeling van de activiteiten door het Consilum Gnathologicum (PDF-versie).