Activiteiten

Webinar voor tandartsen MFP in opleiding

Webinar voor tandartsen MFP in opleiding

Een deel van het onderwijs binnen de opleiding MFP ’nieuwe stijl’ vindt plaats via webinars. Doel daarvan is om op een toegankelijke wijze MFP-leerstof aan te bieden en te kunnen bespreken, waarbij tevens actieve inbreng van de deelnemers wordt verwacht. Op donderdag 11 oktober zal vanaf 20:45 uur het eerste webinar gehouden worden. Het basis-idee is dat iemand een MFP-onderwerp in een ppt-voordracht bespreekt. Bijvoorbeeld op basis van een CAT, waarbij ook vooraf eventueel bestudeerde literatuur beschikbaar kan worden gesteld. Na de presentatie is dan nog gelegenheid tot vraag en antwoord (Q&A) via een chatbox-opzet. Tandarts MFP in opleiding Nathalie Vosselman is bereid gevonden om die eerste e-voordracht te verzorgen.

Om het een en ander zo soepel mogelijk te laten verlopen zal een week eerder op 4 oktober, ook vanaf 20:45 uur een proefsessie gehouden worden, waarbij een ieder de benodigde programmatuur van WebEx kan downloaden en installeren op zijn/haar computer, en tevens de geëigende wijze om in te loggen kan uitproberen. Een WebEx-uitnodiging voor de proefsessie zal binnenkort volgen.

Als ‘spelregels’ voor de webinars geldt dat iedere deelnemer wordt geacht tijdig de benodigde software op een computer met audio- en bij voorkeur ook video mogelijkheden te downloaden en te installeren. Bij het inloggen voor de meeting moet de verbinding van audio via de computer worden gekozen; desgewenst kan ook de videoconnectie worden gekozen, maar dat is tijdens een webinar minder van belang. Gedurende de voordracht wordt iedere deelnemer, behalve de presenter, geacht zijn/haar computer te ‘muten’. Eventuele vragen voor de presenter kunnen in de chatbox ingetypt worden en zullen na de voordracht door de moderator aan de presenter worden voorgelegd.

De webinars zijn bedoeld voor tandartsen MFP in opleiding 'nieuwe stijl' en 'oude stijl' en de opleiders MFP. Aanmelding per e-mail bij Harry Reintsema.

Van 11 oktober 2018 tot 11 oktober 2018