Activiteiten

Splintercursus ‘Zicht op pijn’ op 21/05/15

Splintercursus ‘Zicht op pijn’ op 21/05/15

De tandarts en mondhygiënist worden dagelijks geconfronteerd met patiënten met pijn. Gelukkig zijn diagnose en behandeling in de meeste gevallen trefzeker. Een valkuil is dat de pijnklacht wordt behandeld in de veronderstelling dat er een odontogene oorzaak aan ten grondslag ligt, maar er in werkelijkheid iets anders aan de hand is. Dan wordt het pijnprobleem ineens ‘lastig’ en moet de tandarts putten uit minder alledaagse kennis en kunde. Deze cursus gaat over pijnproblemen die zich wat anders presenteren dan gewoonlijk en reikt de deelnemer een in de praktijk toepasbare systematiek aan om op deze problemen gemakkelijk vat te krijgen. Ook wordt aangegeven welke pijnproblemen in de praktijk kunnen worden opgelost en welke het beste naar een specialist kunnen worden doorverwezen.

CV James Huddleston Slater
James J.R. Huddleston Slater (30/01/1972) studeerde in 1997 af als tandarts aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). In 2003 promoveerde hij daar en behaalde hij tevens zijn erkenning als tandarts-gnatholoog bij de NVGPT. Daarna was hij tot medio 2014 verbonden aan het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Ook houdt hij zich bezig met het multidisciplinair behandelen van patiënten met aangezichtspijn.
Thans heeft hij zijn eigen praktijk in het centrum van Groningen. Naast tandarts is James ook klinisch-epidemioloog. Hij geeft regelmatig lezingen over aangezichtspijn en over evidence based medicine. James was voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Gnathologie en Prothetische Tandheelkunde (NVGPT).

Leerdoelen
De differentiële diagnose van aangezichtspijn kunnen opstellen.

Programma
. 19.00 uur: Ontvangst met koffie, thee en broodjes
. 19.30 - 21.30 uur: Behandeling thema
. 21.30 uur: Borrel.

Praktische informatie
Aanmelding is niet meer mogelijk.
Door de bereidwillige medewerking van het UMC Utrecht kunnen we u ontvangen op donderdagavond 21 mei 2015 om 19.00 uur in het Auditorium/Kindertheater (B0.053.0) van het Wilhelmina Kinderziekenhuis, Lundlaan 6, 3584 AE Utrecht, 030-2504000.
De cursus is voor leden van de NVGPT geheel gratis. Niet-leden betalen 100 euro.
Bij deelname zonder voorafgaande aanmelding geldt een (meer)prijs van 50 euro.
Er zijn vijftig plaatsen. Toewijzing van plaatsen vindt plaats op volgorde van aanmelding.

NB. Het is van groot belang dat u zich aanmeldt voor de cursus en niet onaangekondigd komt. Mocht de cursus, om welke reden dan ook geen doorgang vinden, dan worden alleen degenen die zich daarvoor hebben aangemeld op de hoogte gesteld.

Klik hier voor de presentaties van deze cursus (alleen leden).

Van 20 mei 2015 tot 20 mei 2015