Activiteiten

Splintercursus 10 oktober 2013: Gebitsreconstructies: Restauratieve uitgangspunten…

Splintercursus 10 oktober 2013: Gebitsreconstructies: Restauratieve uitgangspunten…

De derde en laatste Splintercursus van 2013 heeft als thema: 'Gebitsreconstructies: Restauratieve uitgangspunten vanuit een prothetisch perspectief’. Wij hebben dhr. P.A.M. (Paul) Versteegh en mevr. Lieke Blokland bereid gevonden deze cursus te verzorgen.

CV Lieke Blokland
Lieke Blokland (2008,Groningen) is vanaf 2009 verbonden aan het Centrum voor Tandheelkunde in Bijzondere Gevallen in Zwolle met als aandachtsgebieden maxillofaciale prothetiek en restauratieve tandheelkunde. Zij volgt de opleiding tot “prosthodontist” en tandarts-MFP. Daarnaast is zij werkzaam in de algemene praktijk Tandartsen Centrum Hattem.

CV Paul Versteegh
Paul Versteegh (1981, Nijmegen) is vanaf 1982 verbonden aan het Centrum voor Tandheelkunde in Bijzondere Gevallen (CTBG) te Zwolle, alwaar hij 18 jaar tevens een algemene praktijk heeft gehad. Sinds 2002 is hij tevens verbonden aan een verwijspraktijk voor orthodontie en implantologie te Emmeloord en sedert 2009 aan de verwijspraktijk Bijzondere Zorggroepen Iselmond te Zwolle.
In het CTBG vallen de deelgebieden maxillofaciale prothetiek en orofaciale pijn onder zijn verantwoordelijkheid.

Korte samenvatting
Het handhaven of herstellen van adequate functie en esthetiek is een voorwaarde voor elke tandheelkundige handeling.
In deze splintercursus wordt gedemonstreerd hoe esthetische en functionele parameters uit de volledige prothetiek, bij uitgebreide restauratieve behandelingen zoals beetverhogingen bij tandslijtage, gebitsrehabilitaties of implantaatprothetiek bij kaakopbouw, als uitgangspunt worden toegepast.
Bij iedere uitgebreide gebitsreconstructie is het van belang om stapsgewijs een zodanige praktische planning toe te passen dat de grootste problemen allereerst worden aangepakt. Fasering is vervolgens handig om mensen aan nieuwe situaties te laten adapteren. De uiteindelijke afronding kan dan eveneens desgewenst gefaseerd worden. In tijden van crisis wellicht een optie!
In beide lezingen zullen op basis van klinische casuïstiek tips en trucs worden aangereikt van mogelijk belang voor tandartsen die vaak in aanraking komen met uitdagende restauratieve tandheelkunde of daar juist enige moeite mee hebben.

Programma
. 19.00 uur: Ontvangst met koffie, thee en broodjes
. 19.30 - 21.30 uur: Behandeling thema's
. 21.30 uur: Borrel.

Praktische informatie
Door de bereidwillige medewerking van het UMC Utrecht kunnen we u ontvangen op donderdagavond 28 maart 2013 om 19.00 uur in de foyer/theater (kamer B0.053.0) van het Wilhelmina Kinderziekenhuis, Lundlaan 6, 3584 AE Utrecht (030-2504000). De cursus vindt plaats in collegezaal B0.055.0.
De cursus is voor leden van de NVGPT geheel gratis. Niet-leden betalen 100 euro.
Bij deelname zonder voorafgaande aanmelding geldt een (meer)prijs van 50 euro.
U ontvangt achteraf een factuur voor eventuele deelnamekosten.
Er zijn vijftig plaatsen. Toewijzing van plaatsen vindt plaats op volgorde van aanmelding.

NB. Het is van groot belang dat u zich aanmeldt voor de cursus en niet onaangekondigd komt. Mocht de cursus, om welke reden dan ook geen doorgang vinden, dan worden alleen degenen die zich daarvoor hebben aangemeld op de hoogte gesteld.

Aanmelden voor deze cursus is niet meer mogelijk.