Activiteiten

Splintercursus op 8/10/15 met prof. dr. Arie Jan van Winkelhoff

Splintercursus op 8/10/15 met prof. dr. Arie Jan van Winkelhoff

Samenvatting
Het wordt steeds duidelijker dat mondgezondheid niet alleen goed is voor de mond maar dat dit essentieel is voor het gezond ouder worden. Er bestaan inmiddels tal van relaties tussen parodontitis en belangrijke systemische aandoeningen zoals hart en vaatziekten, diabetes en reumatoïde artritis. Ook is er weer aandacht voor het fenomeen van de dentale focale infecties. De lezing geeft een update van de rol van een gezonde mond voor de algemene gezondheid. Aan de hand van casussen wordt een en ander geïllustreerd.

CV Arie Jan van Winkelhoff
Van Winkelhoff studeerde medische biologie aan de Rijks Universiteit Utrecht en de Universiteit van Florida, USA. Zijn promotieonderzoek voerde hij uit bij de vakgroep Orale Microbiologie van de Tandheelkunde faculteit van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij promoveerde 1986 op het proefschrift 'Black-Pigmented Bacteroides in Oral Infections'. Na zijn promotie bleef hij als universitair docent werkzaam bij dezelfde vakgroep en er volgde na enkele jaren een universitair hoofddocentschap. Zijn onderzoek richtte zich op de klinische microbiologie en het gebruik van antibiotica in de parodontologie. Hij was van 1988-1990 jaren visiting professor aan de School of Oral Biology van de State University of New York te Buffalo. In 2003 volgde een benoeming tot hoogleraar in de Orale Microbiologie aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Hij is sinds 2003 visiting professor op het Eastman Dental School, University of London, United Kingdom. Sinds 2008 is van Winkelhoff verbonden aan de Rijks Universiteit Groningen en werkzaam als hoogleraar Medische en Orale Microbiologie van het Universitair Medische Centrum Groningen. Hier houdt hij zich o.a. bezig met de coördinatie van het tandheelkundig onderzoek. Hij is actief in onderzoek op het gebied van de peri-implantaire infecties en de rol van parodontitis op de algemene gezondheid, m.n. reumatoïde artritis. Hij is lid van de editorial board van een vijftal wetenschappelijke tandheelkundige tijdschriften en hij is (mede) auteur van meer dan 220 publicaties.

Leerdoelen
Volgt.

Programma
. 19.00 uur: Ontvangst met koffie, thee en broodjes
. 19.30 - 21.30 uur: Behandeling thema
. 21.30 uur: Borrel.

Praktische informatie
Door de bereidwillige medewerking van het UMC Utrecht kunnen we u ontvangen op donderdagavond 8 oktober 2015 om 19.00 uur in in het Auditorium/Kindertheater (B0.053.0) van het Wilhelmina Kinderziekenhuis, Lundlaan 6, 3584 AE Utrecht, 030-2504000.
De cursus is voor leden van de NVGPT geheel gratis. Niet-leden betalen 100 euro.
Bij deelname zonder voorafgaande aanmelding geldt een (meer)prijs van 50 euro.
Er zijn vijftig plaatsen. Toewijzing van plaatsen vindt plaats op volgorde van aanmelding.

NB. Het is van groot belang dat u zich aanmeldt voor de cursus en niet onaangekondigd komt. Mocht de cursus, om welke reden dan ook geen doorgang vinden, dan worden alleen degenen die zich daarvoor hebben aangemeld op de hoogte gesteld.

Van 07 oktober 2015 tot 07 oktober 2015

Aanmelden