Activiteiten

Splintercursus op 4 september 2014 met prof. dr. Bas van Alphen

Splintercursus op 4 september 2014 met prof. dr. Bas van Alphen

Onze derde Splintercursus van 2014 heeft als thema: 'Gedragsproblemen bij ouderen'.
Wij hebben prof. dr. Bas van Alphen, bijzonder hoogleraar klinische ouderenpsychologie, bereid gevonden deze cursus te verzorgen.
De cursus wordt als vanouds gegeven in het UMC Utrecht.

CV Bas van Alphen
Prof. Dr. S.P.J. (Bas) van Alphen studeerde psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, waar hij in 2006 ook promoveerde op het proefschrift ”Diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen. Een bijdrage aan de ontwikkeling van een screeningsinstrument”. Vanaf 1997 is hij werkzaam als psycholoog bij GGz-instelling Mondriaan Ouderen en tevens aangesteld als programmaleider met de aandachtsgebieden persoonlijkheidsstoornissen en ontwikkelingsstoornissen bij ouderen. Van 2004-2012 is hij hoofddocent geweest van de module Ouderen van de GZ-opleiding bij RINO Zuid en vanaf 2009 is hij hoofddocent van de module Ouderen binnen de psychotherapieopleiding bij RINO Zuid. Als auteur is hij verbonden aan een tachtigtal wetenschappelijke publicaties. Hij neemt zitting in nationale en internationale redactieraden van wetenschappelijke tijdschriften, adviesorganen en expertpanels. Zijn onderzoeksleerstoel Klinische ouderenpsychologie aan de Vrije Universiteit Brussel is gevestigd aan de vakgroep Klinische en Levenslooppsychologie met als leeropdracht persoonlijkheidsstoornissen en aanverwante problematiek bij ouderen.

Korte samenvatting
Dubbele vergrijzing is een feit; het aantal ouderen in Nederland neemt niet alleen toe, maar ze bereiken ook een steeds hogere leeftijd. Bovendien zijn ouderen de grootste zorgvragers. Veroudering gaat veelal gepaard met lichamelijke maar ook met psychische klachten waarvan een substantieel aantal ouderen lijdt aan ernstige gedragsproblemen.
Tijdens deze voordracht worden veelvoorkomende gedragsproblemen bij ouderen besproken door in te gaan op een aantal psychische ziektebeelden, veranderingen in de leefomgeving en persoonlijkheidsaspecten. Voor dit laatste geldt immers; een vos verliest zijn haren, maar niet zijn streken.

Leerdoelen
Inzicht in achtergronden van gedragsproblemen bij ouderen en de consequenties daarvan voor de dagelijkse praktijk.

Programma
. 19.00 uur: Ontvangst met koffie, thee en broodjes
. 19.30 - 21.30 uur: Behandeling thema
. 21.30 uur: Borrel.

Praktische informatie
Door de bereidwillige medewerking van het UMC Utrecht kunnen we u ontvangen op donderdagavond 22 mei 2014 om 19.00 uur in in het Auditorium/Kindertheater (B0.053.0) van het Wilhelmina Kinderziekenhuis, Lundlaan 6, 3584 AE Utrecht, 030-2504000.
De cursus is voor leden van de NVGPT geheel gratis. Niet-leden betalen 100 euro.
Bij deelname zonder voorafgaande aanmelding geldt een (meer)prijs van 50 euro.
Er zijn vijftig plaatsen. Toewijzing van plaatsen vindt plaats op volgorde van aanmelding.

NB. Het is van groot belang dat u zich aanmeldt voor de cursus en niet onaangekondigd komt. Mocht de cursus, om welke reden dan ook geen doorgang vinden, dan worden alleen degenen die zich daarvoor hebben aangemeld op de hoogte gesteld.

Aanmelden voor deze cursus is niet meer mogelijk.

Van 03 september 2014 tot 04 september 2014