Activiteiten

Splintercursus op 3 april 2014 met dr. Steven Zijderveld

Splintercursus op 3 april 2014 met dr. Steven Zijderveld

De eerste Splintercursus van 2014 heeft als thema: 'Gecompromitteerde patiënt kan u in een compromitterende situatie brengen!' Wij hebben kaakchirurg dr. Steven Zijderveld bereid gevonden deze cursus te verzorgen.

CV Steven Zijderveld
Steven Zijderveld volgde zijn studies tandheelkunde en geneeskunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
Na zijn tandarts- en artsexamen (respectievelijk 1989 en 2000) deed hij de specialisatie tot kaakchirurg aan de Afdeling Mondziekten en Kaakchirurgie van de Vrije Universiteit te Amsterdam.
Sinds 2000 is hij werkzaam als kaakchirurg in het St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein. Tevens was hij parttime verbonden aan de Afdeling Mondziekten en Kaakchirurgie van het Vrije Universiteit medisch centrum te Amsterdam met een onderzoeksaanstelling naar bot- en botvervangende materialen in een sinusbodemelevatie studiemodel. In maart 2010 promoveerde hij met een proefschrift getiteld: Bone regeneration with different grafting materials in a human maxillary sinus floor elevation model. Steven is momenteel bestuurslid (secretaris) van de NVMKA en mede betrokken bij het ontwikkelen van richtlijnen. 

Korte samenvatting
De patient vergrijst. Medische anamnese wordt steeds lastiger door interactie van medicijnen en ziektebeelden.
Menig tuchtzaak heeft een medisch probleem van de patient als oorzaak. Veranderende richtlijnen en toename van ouder wordende patiënten maken uw vak risicovoller, zelfs bloedlink bij 'ontstolde' patiënten. Botweg voorschrijven van bisfosfonaten is goed voor menig patiënt, maar het kaakbot is soms weg. Hoe gaat u daarmee om in uw praktijk? 
Aan de hand van casuistiek wordt gediscussieerd, worden heldere richtlijnen aangereikt en voor de toekomst verschijnt de medische anamnese prominent op uw behandelkaart.

Leerdoelen
Inzicht in belang medische anamnese bij medisch gecompromitteerde patiënt.
Kennis van richtlijnen.

Programma
. 19.00 uur: Ontvangst met koffie, thee en broodjes
. 19.30 - 21.30 uur: Behandeling thema's
. 21.30 uur: Borrel.

Praktische informatie
Aanmelding is niet meer mogelijk.
Door de bereidwillige medewerking van het UMC Utrecht kunnen we u ontvangen op donderdagavond 3 april 2014 om 19.00 uur in in het Auditorium/Kindertheater (B0.053.0) van het Wilhelmina Kinderziekenhuis, Lundlaan 6, 3584 AE Utrecht, 030-2504000.
De cursus is voor leden van de NVGPT geheel gratis. Niet-leden betalen 100 euro.
Bij deelname zonder voorafgaande aanmelding geldt een (meer)prijs van 50 euro.
Er zijn vijftig plaatsen. Toewijzing van plaatsen vindt plaats op volgorde van aanmelding.

NB. Het is van groot belang dat u zich aanmeldt voor de cursus en niet onaangekondigd komt. Mocht de cursus, om welke reden dan ook geen doorgang vinden, dan worden alleen degenen die zich daarvoor hebben aangemeld op de hoogte gesteld.

Van 02 april 2014 tot 02 april 2014