Activiteiten

Splintercursus op 29 juni met Charlotte Jensen en Dik van Meegen

Splintercursus op 29 juni met Charlotte Jensen en Dik van Meegen

Over het afsteunen van frameprotheses op implantaten
Bij patiënten met een extreem verkorte tandboog in de onderkaak en een volledige prothese in de bovenkaak, die de wens hebben om de functie en/of esthetiek te verbeteren door deze boog aan te vullen, hebben we jarenlang gekozen tussen een conventionele frameprothese of de restdentitie opofferen om vervolgens een volledige gebitsprothese te maken. De dubbelzijdig vrij-eindigende frameprothesen hebben vaak tot wanhopige patiënten en tandartsen geleid, terwijl de opoffering van de laatste natuurlijke tanden vaak een behoorlijke impact blijkt te hebben op patiënten. Met de komst van tandheelkundige implantaten zijn er meer mogelijkheden gekomen om een extreem verkorte tandboog te behandelen. Een vaste voorziening op implantaten is een succes, maar is kostbaar en biedt niet altijd de oplossing. Sinds het begin van de 21e eeuw is er steeds meer bekend over het afsteunen van frameprotheses op implantaten, een mooi alternatief. Maar functioneren patienten daarmee goed? En hoe ziet het ontwerp eruit van een dergelijk frame? En waar kun je de implantaten het beste plaatsen? Is deze behandeling kosten-effectief?

CV Charlotte Jensen-Louwerse
Charlotte Jensen-Louwerse is geboren te Rheden (6 oktober 1975). In 2001 studeerde zij cum laude af aan de opleiding Tandheelkunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Zij was werkzaam bij de afdeling Mond- Kaak en Aangezichtschirurgie van het Universitair Medisch Centrum Groningen, waar zij in de dento-alveolaire chirurgie is opgeleid. Daarnaast werkte ze als tandarts in een algemene praktijk in Grou en in een verpleeghuis 'Maartenshof' in Groningen. In 2007 begon ze bij het Centrum voor Tandheelkunde een Mondgezondheid en sindsdien praktiseert en onderwijst ze tandheelkunde en orale implantologie. In 2011 begon ze met het promotietraject wat resulteerde in haar proefschrift getiteld: 'Implant-supported Removable Partial Dentures in the Mandible'. In hetzelfde jaar werd ze geregistreerd als implantoloog bij de Nederlandse Vereniging voor Mondimplantatie (NVOI). Op 19 april 2017 heeft Charlotte Jensen-Louwerse heeft haar proefschrift met succes verdedigd.

Curriculum Vitae Dik van Meegen
Dik van Meegen is geboren te Utrecht (26-09-1970). In 1998 voltooide hij zijn opleiding tandtechniek aan de IVT. In 1999 haalde hij zijn specialisatie kroon- en brugwerk en in 2008 studeerde hij af als tandprotheticus aan de Hogeschool Utrecht. In 2015 behaalde hij zijn kwalificatie onderwijs aan de RU te Groningen. Tot 2000 werkte hij als tandtechnicus in Zwolle. Daarna ging hij aan de slag als tandprotheticus in het UMCG en het CBT Groningen. Daarnaast is hij Coördinator Tandtechniek aan de opleiding Tandheelkunde van de RUG en het UMCG.
Hij heeft diverse publicaties op zijn naam staan, in samenwerking met Ulf Schepke (De ‘natuurlijkste’ prothese, TP), Derk Jan Jager (De additional, TP) en Werner Kalk (Verbetering van een gebitsprothese door middel van relining en rebasing, NT).

Digitale prothetiek
Digitale prothetiek, wat is de stand van zaken? Hoe ver zijn de verschillende aanbieders? Wat zijn voor- en nadelen en waar gaat het heen?

Programma
. 19.00 uur: Ontvangst met koffie, thee en broodjes
. 19.30 - 21.30 uur: Behandeling thema
. 21.30 uur: Borrel.

Praktische informatie
Door de bereidwillige medewerking van het UMC Utrecht kunnen we u ontvangen op donderdagavond 29 juni 2017 om 19.00 uur in in het Auditorium/Kindertheater (B0.053.0) van het Wilhelmina Kinderziekenhuis, Lundlaan 6, 3584 AE Utrecht, 088-7555555.
De cursus is voor leden van de NVGPT geheel gratis. Niet-leden betalen 100 euro.
Bij deelname zonder voorafgaande aanmelding geldt een (meer)prijs van 50 euro.
Er zijn vijftig plaatsen. Toewijzing van plaatsen vindt plaats op volgorde van aanmelding.
NB. Het is van groot belang dat u zich aanmeldt voor de cursus en niet onaangekondigd komt. Mocht de cursus, om welke reden dan ook geen doorgang vinden, dan worden alleen degenen die zich daarvoor hebben aangemeld op de hoogte gesteld.

Van 29 juni 2017 tot 29 juni 2017

Aanmelden