Activiteiten

Splintercursus op 23 juni 2016 met Boudewijn Stegenga

Splintercursus op 23 juni 2016 met Boudewijn Stegenga

Arthrogene pijn: concepten voor oorzaak en behandeling
Gedurende de afgelopen 25 jaar is de wetenschappelijke ondersteuning van het destijds gepresenteerde ‘osteoarthritis-concept’ voor 'arthrogene TMD' geleidelijk aan toegenomen. In deze voordracht zullen de belangrijkste bevindingen en de klinische implicaties worden gepresenteerd.
Zo is er de afgelopen jaren veel meer duidelijk geworden over de moleculaire mechanismen die geassocieerd blijken te zijn met kraakbeendegeneratie. Daarbij spelen diverse ontstekingsmediatoren en proteolytische enzymen een rol, maar ook diverse groeifactoren en reactieve oxidatieve radicalen. De uit deze mechanismen resulterende pathologische veranderingen verklaren grotendeels de bekende symptomen als gewrichtspijn en bewegingsstoornissen. De nadruk op de positie van de discus in de TMD-diagnostiek en therapie lijkt daardoor minder gerechtvaardigd dan in het algemeen wordt aangenomen. Een benadering die primair is gericht op reductie van de belasting van gewrichtsstructuren en op het onderbreken van intra-articulaire ontstekingsreacties lijkt meer voor de hand te liggen.

Curriculum Vitae
Boudewijn Stegenga studeerde in 1985 als tandarts af aan de Rijksuniversiteit te Groningen, promoveerde cum laude in 1991 en ontving in 1992 de Hamer Duyventzprijs voor zijn proefschrift getitled: 'Temporomandibular Joint Osteoarthrosis and Internal Derangement: Diagnostic and  Therapeutic Outcome Assessment'.
In 1996 werd hij geregistreerd als specialist Mondziekten en Kaakchirurgie en in 1999 als medisch wetenschappelijk onderzoeker/epidemioloog. Van 2004 tot 2014 was hij Bijzonder hoogleraar met als leeropdracht 'Klinische epidemiologie in de Tandheelkunde'.
Boudewijn Stegenga is als kaakchirurg verbonden aan de afdeling MKA-chirurgie van het Universitair Medisch Centrum te Groningen met als klinisch expertisegebied ‘orofaciale pijn’.
Hij is auteur of mede-auteur van meer dan honderd publicaties in nationale en internationale wetenschappelijke tijdschriften en eindredacteur van meerdere handboeken.

Leerdoelen
. Kennistoename m.b.t. de pathogenese van osteoartritis als fundament voor een rationele behandelingsbenadering
. Duiden van de plaats van artrocentesis in het behandelingsarsenaal
. Beschrijven van de artrocentesisprocedure.

Programma
. 19.00 uur: Ontvangst met koffie, thee en broodjes
. 19.30 - 21.30 uur: Behandeling thema
. 21.30 uur: Borrel.

Praktische informatie
Door de bereidwillige medewerking van het UMC Utrecht kunnen we u ontvangen op donderdagavond 23 juni 2016 om 19.00 uur in in het Auditorium/Kindertheater (B0.053.0) van het Wilhelmina Kinderziekenhuis, Lundlaan 6, 3584 AE Utrecht, 088-7555555.
De cursus is voor leden van de NVGPT geheel gratis. Niet-leden betalen 100 euro.
Bij deelname zonder voorafgaande aanmelding geldt een (meer)prijs van 50 euro.
Er zijn vijftig plaatsen. Toewijzing van plaatsen vindt plaats op volgorde van aanmelding.

NB. Het is van groot belang dat u zich aanmeldt voor de cursus en niet onaangekondigd komt. Mocht de cursus, om welke reden dan ook geen doorgang vinden, dan worden alleen degenen die zich daarvoor hebben aangemeld op de hoogte gesteld.

Van 22 juni 2016 tot 22 juni 2016

Aanmelden