Activiteiten

Splintercursus op 21 juni 2018 met Marcel Linssen

Splintercursus op 21 juni 2018 met Marcel Linssen

Behandeling van Amelogenesis Imperfecta op jonge leeftijd faciliteert een normale ontwikkeling van het dento-alveolaire. Bij patiënten met hypoplastische Amelogenesis Imperfecta (AI) hebben we te maken met elementen waarbij de glazuurlaag afwijkend is qua vorm en dikte. De kwaliteit van het glazuur is echter over het algemeen goed. Dit in tegenstelling tot de hypocalcificatie en hypomaturatie vorm van AI. De vorm van de kroon tijdens de eruptie is normaal maar de kwaliteit van de glazuurlaag is matig tot slecht waardoor er makkelijk chipping en breuk van het glazuur op treedt. Hechten aan dit glazuur is niet voorspelbaar.

Het ontbreken van een een normale glazuurkap heeft gevolgen voor de latere restauratieve behandeling. Door mesial drift ontstaat rootproximity met ernstige gevolgen indien er op latere leeftijd parodontale afbraak ontstaat. Ook beïnvloedt een afgenomen dikte van de glazuurkap de verticale ontwikkeling van het dento-alveolaire complex.
Latere behandeling met kronen resulteert in substantiële afname van gezond tandweefsel waarbij met name in de dorsale delen en het onderfront een hoog risico ontstaat op endodontologische en parodontale problemen.
In deze lezing zal een behandelconcept gepresenteerd worden om deze complicaties te voorkomen.

Leerdoelen
Inzicht verschaffen in de invloed van AI op een normale ontwikkeling van het dento-alveolaire complex.
Hoe moderne adhesieve technieken gebruikt kunnen worden om een normale ontwikkeling van het dento-alveolaire complex mogelijk te maken en daarmee schade voor de toekomst te beperken.

CV Marcel Linssen
Drs. M.L.E. Linssen, tandarts (doctoraal RU Utrecht in 1988 en tandartsexamen in 1989 aan de Radboud Universiteit Nijmegen) heeft in 1991 een groepspraktijk opgezet met twee collega's. Sinds 2012 is hij werkzaam bij PRO-Rotterdam waar hij zich heeft toegelegd op uitgebreide gebitsrehabilitaties in een multidisciplinaire organisatie. In 2015 werd hij erkend als restauratief tandarts door de NVVRT en als prothodontist door de EPA.

Programma
. 19.00 uur: Ontvangst met koffie, thee en broodjes
. 19.30 - 21.30 uur: Behandeling thema
. 21.30 uur: Borrel.

Praktische informatie
Door de bereidwillige medewerking van het UMC Utrecht kunnen we u ontvangen op donderdagavond 21 juni 2018 om 19.00 uur in in het Auditorium/Kindertheater (B0.053.0) van het Wilhelmina Kinderziekenhuis, Lundlaan 6, 3584 AE Utrecht, 088-7555555.
De cursus is voor leden van de NVGPT geheel gratis. Niet-leden betalen 100 euro.
Bij deelname zonder voorafgaande aanmelding geldt een (meer)prijs van 50 euro.
Er zijn vijftig plaatsen. Toewijzing van plaatsen vindt plaats op volgorde van aanmelding.
NB. Het is van groot belang dat u zich aanmeldt voor de cursus en niet onaangekondigd komt. Mocht de cursus, om welke reden dan ook geen doorgang vinden, dan worden alleen degenen die zich daarvoor hebben aangemeld op de hoogte gesteld.

Algemene voorwaarden en privacy policy
Door aanmelding bij deze activiteit verklaart u zich akkoord met onze algemene voorwaarden en onze privacy policy. Deze vindt u onder downloads op deze website.

Van 21 juni 2018 tot 29 juni 2018

Aanmelden