Activiteiten

Splintercursus op 21 april 2016 met Joris Muris

Splintercursus op 21 april 2016 met Joris Muris

Bijwerkingen van metalen in de tandartspraktijk
Het gebruik van metalen in de tandheelkunde is divers en wijdverbreid. Ondanks hun goede mechanische eigenschappen wordt steeds meer duidelijk dat het gebruik van metalen in de mond aanzienlijke bijwerkingen kan hebben. Door het agressieve milieu in de mond gaan alle metalen, dus ook edelmetalen, in oplossing. Vervolgens kunnen de vrijgekomen metaalionen het immuunsysteem op verschillende manieren activeren. Reacties op metalen zijn dus niet altijd het resultaat van een allergie. Ook kunnen reacties op tandheelkundige legeringen zich buiten de mond presenteren; ook in afwezigheid van orale klachten. Dit is te verklaren door de unieke eigenschappen van het orale immuunsysteem. Met behulp van casuïstiek wordt deze soms wat moeilijke immunologische materie naar de dagelijkse praktijk gebracht. Tijdens deze lezing wordt u duidelijk dat het gebruik van keramische materialen niet louter een esthetische kwestie is.

CV Joris Muris
Joris Muris (1974, Geleen Nederland) is in 2001 afgestudeerd als tandarts aan de Katholieke Universiteit van Leuven (België). Sinds 2003 is hij werkzaam bij het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). In 2015 voltooide hij zijn promotieonderzoek getiteld 'Palladiumallergie in relatie tot tandheelkunde', waarvoor hij in 2012 de Jan Wahlberg Prize van de European Society of Contact Dermatitis (ESCD) ontving. Momenteel is hij chef de clinique van de masteropleiding tandheelkunde en universitair docent aan de afdeling Tandheelkundige Materiaalwetenschappen van het ACTA. Naast zijn werk bij de universiteit is hij werkzaam als parttime tandarts in Amsterdam sinds 2001. Sinds 2012 is hij voorzitter van de Vereniging Medisch Tandheelkundige Interactie (VMTI).

Programma
. 19.00 uur: Ontvangst met koffie, thee en broodjes
. 19.30 - 21.30 uur: Behandeling thema
. 21.30 uur: Borrel.

Praktische informatie
Door de bereidwillige medewerking van het UMC Utrecht kunnen we u ontvangen op donderdagavond 21 april 2016 om 19.00 uur in in het Auditorium/Kindertheater (B0.053.0) van het Wilhelmina Kinderziekenhuis, Lundlaan 6, 3584 AE Utrecht, 088-7555555.
De cursus is voor leden van de NVGPT geheel gratis. Niet-leden betalen 100 euro.
Bij deelname zonder voorafgaande aanmelding geldt een (meer)prijs van 50 euro.
Er zijn vijftig plaatsen. Toewijzing van plaatsen vindt plaats op volgorde van aanmelding.

NB. Het is van groot belang dat u zich aanmeldt voor de cursus en niet onaangekondigd komt. Mocht de cursus, om welke reden dan ook geen doorgang vinden, dan worden alleen degenen die zich daarvoor hebben aangemeld op de hoogte gesteld.

Van 21 april 2016 tot 21 april 2016

Aanmelden