Activiteiten

Splintercursus op 19 april 2018 met Patrick Oosterwijk

Splintercursus op 19 april 2018 met Patrick Oosterwijk

Materialen en digitale processen
De laatste jaren heeft de ontwikkeling van nieuwe behandeltechnieken
 niet stilgestaan. Een digitaal werkproces zonder modellen, monolithisch werken en het digital smile design zijn slechts enkele voorbeelden van nieuwe mogelijkheden die zijn ontstaan. Tijdens de presentatie geeft Patrick Oosterwijk een overzicht van de mogelijkheden maar beantwoordt hij vooral de vraag: Waar en wanneer pas ik dit toe en welk materiaal gebruik ik wanneer?

Curriculum Vitae
Patrick Oosterwijk is tandtechnicus sinds 1985. Na het behalen van zijn IVT-diploma heeft de ontwikkeling van de tandtechniek altijd een prominente plaats ingenomen in zijn loopbaan. Dit heeft ervoor gezorgd dat T.T.L. Oosterwijk voorop is blijven lopen in de wereld van tandtechniek en zich verder heeft kunnen ontwikkelen. Na de aansluiting bij de Elysee Dental Groep is hij als Director Scientific Relations onder andere verantwoordelijk voor onze tandtechnische laboratoria die gevestigd zijn binnen het ACTA, het UMCG en centra voor bijzondere tandheelkunde. Verder geeft hij diverse lezingen over digitalisering en materiaalgebruik in de tandtechniek.

Programma
. 19.00 uur: Ontvangst met koffie, thee en broodjes
. 19.30 - 21.30 uur: Behandeling thema
. 21.30 uur: Borrel.

Praktische informatie
Door de bereidwillige medewerking van het UMC Utrecht kunnen we u ontvangen op donderdagavond 19 april 2018 om 19.00 uur in in het Auditorium/Kindertheater (B0.053.0) van het Wilhelmina Kinderziekenhuis, Lundlaan 6, 3584 AE Utrecht, 088-7555555.
De cursus is voor leden van de NVGPT geheel gratis. Niet-leden betalen 100 euro.
Bij deelname zonder voorafgaande aanmelding geldt een (meer)prijs van 50 euro.
Er zijn vijftig plaatsen. Toewijzing van plaatsen vindt plaats op volgorde van aanmelding.
NB. Het is van groot belang dat u zich aanmeldt voor de cursus en niet onaangekondigd komt. Mocht de cursus, om welke reden dan ook geen doorgang vinden, dan worden alleen degenen die zich daarvoor hebben aangemeld op de hoogte gesteld.

Algemene voorwaarden en privacy policy
Door aanmelding bij deze activiteit verklaart u zich akkoord met onze algemene voorwaarden en onze privacy policy. Deze vindt u onder downloads op deze website.

Van 19 april 2018 tot 19 april 2018

Aanmelden