Activiteiten

Splintercursus op 16 april 2015 met Eric Meisberger en Ulf Schepke

Splintercursus op 16 april 2015 met Eric Meisberger en Ulf Schepke

Samenvatting
Na een korte introductie stellen de sprekers in een interactieve presentatie nieuwe concepten aan de orde om geanguleerd geplaatste tandwortelimplantaten volledig verschroefd prothetisch te verzorgen. In het tweede deel van de presentatie gaan zij in op de mogelijkheid van het afbreken van fixatieschroeven. De oorzaken daarvan en mogelijkheden tot verwijdering worden gedemonstreerd.

CV Eric Meisberger
Eric Meisberger is tandarts en als klinisch docent werkzaam bij de sectie Orale Functieleer van het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde van het UMC Groningen. In het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde van het Martini ziekenhuis in Groningen houdt hij zich voornamelijk bezig met endodontische behandelingen op verwijzing. Vergroting in de tandheelkunde heeft zijn bijzondere interesse.

CV Ulf Schepke
Ulf Schepke studeerde tandheelkunde in Mainz/Duitsland. Een jaar na zijn afstuderen is hij in 2006 aan de Johannes Gutenberg Universiteit, afdeling Orthodontie in Mainz gepromoveerd tot dr. med. dent. Hij heeft vervolgens 2 jaar in Frankfurt/Main in Duitsland op de ouderwetse manier van Dr. Alfons Kreissl de praktische en algemene tandheelkunde in al zijn facetten geleerd. Hij werkte sinds 2008 in de patiëntenzorg zowel in de algemene praktijk als bij de sectie Orale Functieleer van het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde van het UMC Groningen. In het onderwijs en onderzoek hebben CAD/CAM technologieën in de tandheelkunde en de digitale gebitsafdruk zijn speciale interesse. Om voldoende aandacht te kunnen besteden aan zijn onderzoek naar zirconia abutments is Ulf sinds 2013 full time in dienst bij het UMCG.

Leerdoelen
Inzicht in het gebruik van tandwortelimplantaten, mogelijke problemen en mogelijkheden tot verwijdering van fixatieschroeven.

Programma
. 18.30 uur: Ontvangst met koffie, thee en broodjes
. 19.00 uur: Korte ledenvergaderinmg
. 19.45 - 21.45 uur: Behandeling thema
. 21.45 uur: Borrel.

Praktische informatie
Aanmelding is niet meer mogelijk.
Door de bereidwillige medewerking van het UMC Utrecht kunnen we u ontvangen op donderdagavond 16 april 2014 om 19.00 uur in in het Auditorium/Kindertheater (B0.053.0) van het Wilhelmina Kinderziekenhuis, Lundlaan 6, 3584 AE Utrecht, 030-2504000.
De cursus is voor leden van de NVGPT geheel gratis. Niet-leden betalen 100 euro.
Bij deelname zonder voorafgaande aanmelding geldt een (meer)prijs van 50 euro.
Er zijn vijftig plaatsen. Toewijzing van plaatsen vindt plaats op volgorde van aanmelding.

NB. Het is van groot belang dat u zich aanmeldt voor de cursus en niet onaangekondigd komt. Mocht de cursus, om welke reden dan ook geen doorgang vinden, dan worden alleen degenen die zich daarvoor hebben aangemeld op de hoogte gesteld.

Van 15 april 2015 tot 15 april 2015