Activiteiten

Splintercursus op 15 september 2016 met Marieke Henstra

Splintercursus op 15 september 2016 met Marieke Henstra

De complexe oudere patiënt in de tandheelkundige praktijk
Nederland bereikt in 2041 een geschat hoogtepunt van 4,7 miljoen ouderen, hetgeen bijna een verdubbeling betekent tov 2012. Een aanzienlijk deel van deze ouderen heeft meerdere somatische aandoeningen tegelijkertijd, al dan niet gecombineerd met cognitieve problemen, hetgeen behandeling van deze patiëntenpopulatie complex en daarmee extra uitdagend maakt. Dit geldt zeker ook voor tandartsen die vaker met deze multimorbide ouderen geconfronteerd zullen gaan worden. Tijdens het eerste gedeelte van de avond  zal aandacht worden besteed aan veroudering in de breedste zin van het woord, onder andere het belangrijke verschil tussen kalenderleeftijd en biologische leeftijd. Leerdoel is het opdoen van kennis over veroudering die elke tandarts zou moeten hebben! Het tweede gedeelte van de avond zal avond  in worden gegaan op de invloed van veroudering op farmacologische processen, o.a. met betrekking tot bloedverdunners en antibiotica,  het gebruik van bisfosfonaten, de bijwerkingen daarvan, risico’s bij tandheelkundige ingrepen en de herkenning en invloed van cognitieve stoornissen op de oudere tandheelkundige patiënt. Waar kan de tandarts bijdragen in de herkenning van cognitieve problemen? Welke kennis is hierin onontbeerlijk?

Curriculum Vitae
Mevr. M.J. Henstra is werkzaam als internist ouderengeneeskunde bij de afdeling geriatrie van het AMC. Ze is volgde de opleiding tot internist ouderengeneeskunde in het VUmc en is in het desbetreffende centrum in opleiding tot klinisch farmacoloog. Binnen het AMC houdt zij zich bezig met patiëntenzorg, onderwijs en promotie onderzoek, onder andere naar de relatie tussen cognitieve stoornissen en fysiek functioneren bij ouderen.

Programma
. 19.00 uur: Ontvangst met koffie, thee en broodjes
. 19.30 - 21.30 uur: Behandeling thema
. 21.30 uur: Borrel.

Praktische informatie
Door de bereidwillige medewerking van het UMC Utrecht kunnen we u ontvangen op donderdagavond 15 september 2016 om 19.00 uur in in het Auditorium/Kindertheater (B0.053.0) van het Wilhelmina Kinderziekenhuis, Lundlaan 6, 3584 AE Utrecht, 088-7555555.
De cursus is voor leden van de NVGPT geheel gratis. Niet-leden betalen 100 euro.
Bij deelname zonder voorafgaande aanmelding geldt een (meer)prijs van 50 euro.
Er zijn vijftig plaatsen. Toewijzing van plaatsen vindt plaats op volgorde van aanmelding. De aanmelding start binnenkort.

NB. Het is van groot belang dat u zich aanmeldt voor de cursus en niet onaangekondigd komt. Mocht de cursus, om welke reden dan ook geen doorgang vinden, dan worden alleen degenen die zich daarvoor hebben aangemeld op de hoogte gesteld.

Hand out
Klik hier voor de hand out van de presentatie.

 

Van 14 september 2016 tot 14 september 2016

Aanmelden