Activiteiten

Sectiebijeenkomst tandarts-gnathologen op 1 november

Sectiebijeenkomst tandarts-gnathologen op 1 november

Op woensdag 1 november vindt de tweede bijeenkomst van 2017 van de sectie tandarts-gnatholoog van de NVGPT plaats in Hotel Mitland te Utrecht. Tijdens de vorige bijeenkomst is professor Perez van het VUmc als spreker aangekondigd. Helaas zal hij om gezondheidsredenen niet aanwezig kunnen zijn. Gelukkig zijn de gewaardeerde collega’s van het ACTA bereid voordrachten te houden en hebben zij een boeiend programma in elkaar gezet. 

Het programma luidt:

14:30 - 15:00 uur: Ontvangst en koffie/thee
15:00 - 15:45 uur: Konstantin Muzalev - Is bruxisme geassocieerd met klinische kauwspierpijn?
15:45 - 16:30 uur: Magdalini Thyimi - Bruxisme en musculoskeletale symptomen, een systematisch literatuuroverzicht
16:30 - 16:45 uur: Koffie/thee
16:45 - 17:30 uur: Hui Chen - Three-dimensional analysis of the upper airway in obstructive sleep apnea patients
17:30 - 19:30 uur: Diner
19:30 - 20:00 uur: Liza van de Rijt - Orofaciale pijn bij mensen met dementia in het ziekenhuis, een observationele cohortstudie
20:00 - 20:30 uur: Marisol Reyes Sevilla - Splint usage and splint failures among general and specialized dental practitioners, introduction of a brief questionnaire
20:30 - 21:00 uur: Vergadering sectie TG.

Locatie
Hotel Mitland
Ariënslaan 1
3573 PT  Utrecht

Aanmelding
Aanmelding per e-mail bij Werner Fiets, secretaris van de commissie TG. Mede in verband met de catering wil hij graag tijdig weten of u:
-  wel of niet aanwezig zult zijn
-  wel of niet deelneemt aan het diner
-  dinerwensen heeft.

Van 01 november 2017 tot 01 november 2017