Activiteiten

Jaarcongres op 12 en 13 december 2013 ‘Free-Hand Bonding in the Smile Frame’

Jaarcongres op 12 en 13 december 2013 ‘Free-Hand Bonding in the Smile Frame’

Bij optimale tandheelkunde en duurzaam herstel van functie en esthetiek, wordt vaak gedacht aan indirecte keramische restauraties. Steeds vaker wordt echter ook composiet als eerste keus genoemd, en dat niet alleen vanwege het kostenaspect. De esthetische mogelijkheden, levensduur en de eenvoud van de techniek spelen daarbij een belangrijke rol.
We zijn verheugd dat we prof. dr. Didier Dietschi bereid hebben gevonden om het enorme potentieel van composiet te belichten tijdens ons jaarcongres op vrijdag 13 december 2013. Professor Dietschi is een internationaal erkend spreker. Hij staat bekend om zijn unieke combinatie van klinische expertise en wetenschappelijk kennis. Als u een liefhebber bent van fraaie tandheelkunde mag u deze dag eigenlijk niet missen.
Net als voorgaande jaren bieden wij u op donderdag (12 december 2013) een voorprogramma aan. Dit keer wordt het programma verzorgd vanuit de sectie ‘maxillofaciale prothetiek’ van de NVGPT. Ook de algemeen practicus is daarbij van harte welkom.
We hopen u te mogen begroeten in december!
Het bestuur van de NVGPT


Programma

Donderdag 12 december 2013
Parallelsessie I ‘Protheseproblematiek: implanteren of accepteren?’
14.30-15.30 Celeste van Heumen - Acceptatieproblematiek
15.30-16.15 Nico Vos - Implanteren of niet?
16.15-16.45 pauze
16.45-17.45 Gert Meijer - Implantologie bij de prothese patiënt: afwegingen en uitgangspunten
17.45-18.00  Discussie en sluiting

Vrijdag 13 december 2013
09.00 Opening congres
09.05-10.15  Didier Dietschi deel 1
10.15-10.45  Pauze
10.45-12.15  Didier Dietschi deel 2
12.15-13.30  Lunch
13.30-13.40  Uitreiking NVGPT publicatieprijs
13.40-15.00  Didier Dietschi deel 3
15.00-15.30  Pauze
15.30-17.00  Didier Dietschi deel 4
17.00 Sluiting congres en borrel


Informatie over de lezingen

Didier Dietschi - ‘Free hand bonding in the smile frame’
De enorme verbetering in de algemene mondgezondheid en de toenemende bewustwording van patiënten als het gaat om tandheelkundige esthetiek en behoud van tandweefsel, hebben geleid tot verdere ontwikkeling van de adhesieve tandheelkunde. Direct composiet (‘free-hand bonding’) is daarbij de belangrijkste behandeloptie geworden in de esthetische zone. Door de gigantische vooruitgang voor wat betreft optische eigenschappen en verwerkingstechnieken, bieden moderne composieten esthetische maar ook conserverende oplossingen voor veel problemen die voorheen alleen met kostbare en invasieve keramische restauraties konden worden behandeld. Daarnaast kunnen de esthetische wensen van veel jonge patiënten met composiet worden vervuld, zonder biologische schade aan hun gezonde dentitie. Ervaring met en kennis over de esthetische mogelijkheden blijkt in de praktijk echter nog een beperking voor composiet.
Dit programma gaat in op de behandelfilosofie en de integratie van direct composiet in een uitvoerige benadering van tandheelkundige esthetiek. Om de congresdeelnemers een compleet overzicht te kunnen bieden, wordt het programma aangevuld met een gedetailleerde beschrijving van klinische procedures enruimschoots geïllustreerd met casuïstiek.

Leerdoelen
Inzicht in mogelijkheden direct composiet bij uitgebreide restauratieve behandeling.
Kennis van klinische procedures voor optimale toepassing direct composiet.


Celeste van Heumen, Gert Meijer en Nico Vos - ‘Prothese problematiek: implanteren of accepteren?’
De edentate patiënt tevreden en klachtenvrij krijgen blijft een uitdaging. Acceptatie van het moeten dragen van een volledige prothese bleek in het verleden eerst en vooral afhankelijk van patiënt- en behandelaarsfactoren, en niet van de techniek. Tegenwoordig worden veelvuldig implantaten geplaatst om verbetering te bieden bij het dragen van de prothese. Maar hoe zit het dan met die patiëntfactoren? Regelmatig blijken patiënten hun klachten ten aanzien van de prothese te behouden na het plaatsen van implantaten. Welke groepen patiënten zijn dat en kunnen we die van te voren herkennen? Zo valt te denken aan kokhalsproblematiek, maar wat is de invloed van klemmen en knarsen op het dragen van een prothese (al dan niet op implantaten)? We gaan in op de aandachtspunten die bij de indicatie voor implantologie en de prothetische behandeling aan de orde komen, juist ook bij de moeilijke patiënt.

Leerdoelen
Inzicht in patiëntfactoren die de acceptatie van een gebitsprothese beïnvloeden.
Kunnen beoordelen van indicatie voor toepassing van implantaten bij de edentate patiënt.


Informatie over de sprekers

Curriculum Vitae Prof. dr. Didier Dietschi
Didier Dietschi is in 1984 afgestudeerd aan de universiteit van Geneve. Hij heeft sindsdien diverse functies vervult binnen de tandheelkundige faculteit van de universiteit van Geneve. Sinds 1989 is hij senior docent binnen de afdeling Cariologie en Endodontie. Sinds 1989 is hij ook part-time werkzaam in zijn eigen praktijk die is gericht op esthetische restauratieve tandheelkunde, parodontologie en implantologie. In 2003 is hij gepromoveerd aan de afdeling Biomaterialen van ACTA. Daarnaast is hij sinds 2005 ook verbonden aan de CASE Western University in Cleveland (VS), momenteel als adjunct professor aan de afdeling Comprehensive Care. Hij heeft meer dan 65 artikelen gepubliceerd en is co-auteur van het boek "Adhesivemetal-freerestorations: currentconceptsfor the esthetictreatment of posteriorteeth".

Curriculum Vitae Dr. Celeste van Heumen
Geboren in Eindhoven in 1978. Afgestudeerd in 2001 in Nijmegen. Werkte in verschillende (groeps)praktijken als medewerker en startte in 2002 op het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT) in Nijmegen. Werd in 2007 erkend als MFP tandarts. Begon in 2005 met haar promotieonderzoek naar vezelversterkte adhesiefbruggen. Sinds 2006 is zij hoofd van het CBT en na afronding van haar proefschrift in 2010 is zij tevens hoofd van de vakgroep Bijzondere Zorggroepen. Daarmee is zij verantwoordelijk voor het onderwijs mbt de volledige prothese in de opleiding Tandheelkunde. Werkt daarnaast aan het opzetten van onderzoek en onderwijs in het kader van de Bijzondere Zorggroepen. Is tevens voorzitter van de commissie MFP van de NVGPT en verzorgt diverse PAOT cursussen.

Curriculum Vitae Prof. dr. Gert Meijer
Na de voltooiing van zijn tandartsexamen (cum laude) bleef  Gert Meijer tot 1982 part-time verbonden aan de afdeling Partiële Prothetiek en afdeling Röntgenologie van de Universiteit Tandheelkunde te Utrecht. Vanaf 1980 tot 1992 was hij werkzaam in de algemene praktijk te Gorinchem. In 1989 kwam hij parttime in dienst bij de afdeling Bijzondere Tandheelkunde te Utrecht. Van 1992 tot 1996 werd hij in Utrecht opgeleid tot specialist in de Mondziekten Kaak- en Aangezichtschirurgie. In 1996 promoveerde hij op het proefschrift  “FlexibleBone Bonding Implants”. Tussen 1996 en 2006 werkte hij als staflid aan het Universitair Medisch Centrum te Utrecht, waarbij hij zich toelegde op bottransplantatie-technieken en biomaterialen in combinatie met tissue engineering. Hierbij functioneerde hij als chef de polikliniek en later als coördinator van het Universitair Centrum voor Reconstructie &Implantologie, als ook van de afdeling Maxillo-FacialeProthetiek. Vanaf 1 september 2006 was hij zowel verbonden als Universitair-Hoofd-Docent aan de afdeling Parodontologie &Biomaterialen, als mede aan de afdeling Mondziekten, Kaak en Aangezichtschirurgie van de Radboud Universiteit te Nijmegen. Sedert 1 maart 2010  is  hij  benoemd tot Hoogleraar Orale Implantologie en hoofd van de vakgroep Implantologie&Parodontologie. In deze functie begeleidt hij promovendi. Binnen de afdeling Mondziekten, Kaak en Aangezichtchirurgie is hij mede verantwoordelijk voor de reconstructieve kaakchirurgie. Hij publiceerde meer dan 100 nationale en internationale artikelen en is coauteur van het boek “Implantaten in partieel dentate situaties”.

Curriculum Vitae Nico Vos
Geboren in 1948 te Apeldoorn. Afgestudeerd in 1974 te Utrecht. Richt met twee jaargenoten een groepspraktijk op in Arnhem. Gedurende de jaren tachtig van de vorige eeuw vervult hij verschillende bestuursfuncties binnen de tandheelkunde. In  april 1990 wordt hij adviserend tandarts bij ANOZ verzekeringen. In 1994 gaat hij daarnaast één dag in de week bij het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde  werken in Nijmegen als tandarts-prothetist. Deze functie  vervult hij later twee dagen in de week gecombineerd met de functie van adviserend tandarts. In 2002 wordt hij verkozen tot vicevoorzitter van de NMT met in zijn portefeuille Structuur en Financiering en het Kwaliteitsbeleid. In september 2009 verlaat hij het HB. Vanaf 1 januari 2010 is hij coördinerend tandarts bij het CBT in Nijmegen.


Praktische informatie

Locatie
Congreshotel De Heerlickheijd van Ermelo
Staringlaan 1
3852 LA Ermelo
0341-568585

Doelgroep
Tandartsen-algemeen practici en tandartsen met een specifieke affiniteit voor restauratieve-prothetische tandheelkunde, tandtechnici en studenten tandheelkunde.

Tarieven donderdag 12 december
TaMFP en Technici MFP: gratis
Leden NVGPT, NVVRT en NVOF: 175 euro (na 1 december 200 euro)
Niet-leden: 225 euro (na 1 december 250 euro)
Het ledentarief geldt voor degenen die op 1 september 2013 reeds lid waren.

Tarieven vrijdag 13 december
Leden NVGPT, NVVRT en NVOF: 325 euro (na 1 december 350 euro)
Niet-leden: 425 euro (na 1 december 450 euro)
Het ledentarief geldt voor degenen die op 1 september 2013 reeds lid waren.

Voordeelpakket nieuwe leden
Deelname vrijdag plus een jaar lidmaatschap: 425 euro (alleen mogelijk vóór 1 november)
Deelname donderdag en vrijdag plus een jaar lidmaatschap: 575 euro (alleen mogelijk vóór 1 november). De contributie bedraagt 100 euro per jaar.

Actie ‘lid voor lid’
Wellicht wilt u als trouw lid een collega, die nog geen lid is laten kennismaken met de NVGPT en met het congres. Daarvoor hebben we een interessant pakket toegevoegd. Als lid kunt u namelijk een collega laten deelnemen aan het vrijdagprogramma voor een bedrag van 175 euro. Voorwaarde is wel dat uw collega tevens lid wordt. Tot 1 januari 2014 hoeft hij/zij echter geen contributie te betalen. U kunt uw collega aanmelden via de optie ‘lid voor lid’ in het aanmeldformulier. U vult de deelnamegegevens van uw introducé in en de betaalgegevens van uzelf. De actie start op 20 november.

Aanmelding en betaling
Aanmelding is niet meer mogelijk.
Betaling uitsluitend bij aanmelding via Ideal of creditcard (wordt binnenkort mogelijk). Leest u ook de algemene voorwaarden van de NVGPT op deze site. Op alle bestellingen zijn onze algemene voorwaarden en privacy policy van toepassing.

Van 11 december 2013 tot 12 december 2013