Activiteiten

Splintercursus ‘TMD en pijnbeleving’ / ‘Chronische pijn en verder’ op 28 maart

Splintercursus  ‘TMD en pijnbeleving’ / ‘Chronische pijn en verder’ op 28 maart

De eerste Splintercursus van 2013 heeft als thema: 'TMD en Pijnbeleving'/'Chronische pijn en verder?'. Wij hebben dhr. C.J. (Kees) Zachariasse (foto) en dr. J.M.S.P. (Jac) Quirijnen bereid gevonden deze cursus te verzorgen.

Curriculum Vitae Kees Zachariasse
Kees Zachariasse behaalde in 1985 het tandartsendiploma in Utrecht. Na twee jaar in het waarneemcircuit te hebben gewerkt, nam hij in 1987 een praktijk in Veenendaal over. In 2006 keerde hij terug op het Utrechtse nest om bij dr. Steenks en dr. De Wijer de opleiding tot tandarts-gnatholoog te volgen. Daarnaast liep hij stage in Lexington (KY) bij dr. Jeff Okeson en volgde nascholing in Engeland bij prof. Joanna Zakrezwska op het gebied van Trigeminus Neuralgie en Migraine. In 2009 werd deze opleiding met goed gevolg afgerond. Sinds juli 2009 is Kees Zachariasse werkzaam als tandarts-gnatholoog in het UMC-Utrecht.

'TMD en pijnbeleving'
Elke tandarts wordt dagelijks met pijnproblematiek geconfronteerd, met name TMD kan vanwege de psychosociale componenten een uitdaging vormen waar menigeen voor terug kan schrikken. In de presentatie wordt de etiologie van TMD beknopt aangestipt en wordt dieper ingegaan op de psychosociale aspecten. Een en ander wordt vanuit de algemene praktijk belicht zodat u er in uw dagelijks werk ook iets mee kunt.

Curriculum Vitae Jac Quirijnen
Jac heeft begin tachtiger jaren aan de Universiteit van Tilburg de studie psychologie doorlopen. In 1991 is hij gepromoveerd aan de faculteit Geneeskunde van de Universiteit van Utrecht op een medisch-psychologisch onderwerp. Sindsdien heeft hij zijn werkterrein geleidelijk aan verlegd van het wetenschappelijk onderzoek naar de klinische zorg binnen het veld van de medische psychologie. Hij heeft daartoe de erkenning gerealiseerd als BIG geregistreerd klinisch psycholoog en psychotherapeut. Zijn psychotherapeutische activiteiten passen het best binnen het referentiekader van de cognitieve gedragstherapie. Hij is lid van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie, VGCt.
Jac beschikt over ruime ervaring en expertise met betrekking tot het psychologisch onderzoek en de psychotherapeutische behandeling van medisch psychologische problematiek. Zijn aandachtsgebieden zijn chronische, (somatisch) verklaarde pijn en onbegrepen lichamelijke klachten alsmede specifieke tandheelkundige en/of kaakchirurgische problematiek (o.a. excessieve kokhalsreflex, emetofobie, dysmorfofobie, pathologische angst voor de tandarts, Temporo Mandibulaire Dysfunctie).
Jac is ruim 21 jaar werkzaam binnen het UMC Utrecht. Sinds vijf jaar heeft hij een eigen psychotherapiepraktijk.

'Chronische pijn en verder?'
Chronische pijn wordt de laatste decennia wetenschappelijk alsook klinisch bezien vanuit het biopsychosociale model. De essentie van dit denkmodel komt er eenvoudig gezegd op neer dat de factoren die verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van de pijnklachten, niet dezelfde hoeven te zijn als de factoren die de pijnklachten instandhouden of versterken. Dit impliceert dat bij zowel diagnostiek als behandeling de aandacht verruimd moet worden naar de psychologische, sociaal psychologische en sociaal maatschappelijke domeinen.
De ervaring leert dat daartoe allerlei 'obstakels' worden opgeworpen, niet in de laatste plaats door de patiënt zelf. Deze zogenaamde weerstand wordt nader beschouwd.

Het programma:
. 19.00 uur: Ontvangst met koffie, thee en broodjes
. 19.30 - 21.30 uur: Behandeling thema's
. 21.30 uur: Borrel.

Door de bereidwillige medewerking van het UMC Utrecht kunnen we u ontvangen op donderdagavond 28 maart 2013 om 19.00 uur in de foyer/theater (kamer B0.053.0) van het Wilhelmina Kinderziekenhuis, Lundlaan 6, 3584 AE Utrecht (030-2504000). De cursus vindt plaats in collegezaal B0.055.0.

Aanmelding en kosten
De cursus is, bij aanmelding via het webformulier  voor leden van de NVGPT geheel gratis. Niet-leden betalen 100 euro.
Bij andere wijze van aanmelding geldt een (meer)prijs van 15 euro.
Bij deelname zonder voorafgaande aanmelding geldt een (meer)prijs van 50 euro.
U ontvangt achteraf een factuur voor eventuele deelnamekosten.
Er zijn 40 plaatsen. Toewijzing van plaatsen vindt plaats op volgorde van aanmelding. De bevestigingen worden circa 7 dagen voor de cursusdag verzonden per e-mail.

NB. Het is van groot belang dat u zich aanmeldt voor de cursus en niet onaangekondigd komt. Mocht de cursus, om welke reden dan ook geen doorgang vinden, dan worden alleen degenen die zich daarvoor hebben aangemeld op de hoogte gesteld.

Aanmelden voor deze cursus is niet meer mogelijk.

Van 27 maart 2013 tot 08 juli 2013