Activiteiten

Bijeenkomst sectie tandarts-gnatholoog op 17 april

Bijeenkomst sectie tandarts-gnatholoog op 17 april

Op dinsdag 17 april 2018 vindt de volgende nascholingsbijeenkomst van de sectie tandarts-gnatholoog plaats in het Postillion hotel in Bunnik. Het thema zal zijn: 'Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten'. Omdat dit onderwerp ook interessant is voor orofaciaal fysiotherapeuten en om de band met de OFT te intensiveren is besloten hen ook uit te nodigen. Vanaf 15:45 uur (na de vergadering van de sectie) zijn ook de orofaciale fysiotherapeuten welkom.
Het wetenschappelijk programma zal verzorgd worden door dr. Jan Houtveen. Jan is pycholoog/psychofysioloog, docent en onderzoeker op het gebied van SOLK. Hij is auteur van het boek 'De dokter kan niets vinden'.
De titel van zijn lezing is 'SOLK: psychologische en (stress)fysiologische mechanismen en implicaties voor de behandeling'.
Tijdens zijn lezing zal Houtveen ingaan op thema’s die een rol spelen bij de communicatie met SOLK-patiënten op zoek naar een biomedische verklaring, pyschologische uitlokkende en/of instandhoudende mechanismen bij SOLK, centrale sensitisatie, de stand van zaken rond de rol van het immuunsysteem, de rol van slaap en pyschologische behandelvormen.

Programma
14:30 - 15:00 uur: Ontvangst met koffie en thee
15:00 - 15:45 uur: Sectievergadering
16:00 - 17:30 uur: Lezing Houtman deel 1
17:45 - 19:15 uur: Diner
19:15 - 20:45 uur: Lezing Houtman deel 2

Locatie
Postillion Hotel Utrecht Bunnik
Kosterijland 8
3981 AJ  Bunnik

Kosten
Deelname is voor tandarts-gnathologen en tandarts-gnathologen in opleiding (indien lid) gratis. Orofaciaal fysiotherapeuten betalen 95 euro. De kosten voor het diner zijn inbegrepen.

Accreditatie
De bijeenkomst telt mee voor de heraccreditatie van tandarts-gnathologen.
Accreditatie voor orofaciaal therapeuten is in aanvraag.

Aanmelding
Uiterlijk een week van tevoren via de link hieronder.

Algemene voorwaarden en privacy policy
Door aanmelding bij deze activiteit verklaart u zich akkoord met onze algemene voorwaarden en onze privacy policy. Deze vindt u onder downloads op deze website.

Van 17 april 2018 tot 17 april 2018

Aanmelden