Activiteiten

Bijeenkomst sectie tandarts-gnatholoog op 10 oktober

Bijeenkomst sectie tandarts-gnatholoog op 10 oktober

Op woensdag 10 oktober 2018 zal de volgende nascholingsbijeenkomst van de sectie tandarts-gnatholoog plaatsvinden in het hotel Mitland in Utrecht. Het wetenschappelijk programma zal verzorgd worden door de heren P. Koole, R. Koole en K. Timmenga. Zij zullen gedrieën in wisselende samenstelling presentaties geven, gebaseerd op 7 jaren ervaring uit de pijnpoli van de kliniek voor MKA-WZA te Assen.

Programma
14:30 - 15:00    Ontvangst met koffie en thee
15:00 - 16:00    Lezing: Orofaciale pijn, bewegingsbeperking, geluiden en tinnitus
16:00 - 16:15    Pauze
16:20 - 17:15    Lezing: Chirurgische aspecten, vanuit de gnathologie geïndiceerd
17:15 - 17:45    Vragen en antwoorden
17:45 - 19:15    Diner
19:15 - ….        Sectievergadering

In de voordrachten wordt stilgestaan bij de symptomatologie en de (differentiële) diagnostiek van pijn in het oro-maxillo-faciale gebied, waarbij verschillende onderzoeken worden genoemd om tot een nadere diagnose te komen.
De ordening en behandeling van de orofaciale pijn en hoofpijn zullen met behulp van casuïstiek ruimschoots aan de orde komen. Ook chirurgische behandelaspecten passeren de revue.
De maatschappelijke impact van de gnathologische afwijkingen worden belicht met aandacht voor onder andere ziekteverzuim, slaapproblemen en kosten van de gnathologische zorg worden inzichtelijk gemaakt.
Het is de bedoeling dat er veel ruimte is voor interactie en vragen.

Locatie
Hotel Mitland Utrecht
Ariënslaan 1
3573 PT  Utrecht

Kosten
Deelname is voor tandarts-gnathologen en tandarts-gnathologen in opleiding (indien lid) gratis. Orofaciaal fysiotherapeuten betalen 50 euro voor het bijwonen van het middagprogramma en 95 euro als ze ook deelnemen aan het diner.

Accreditatie
De bijeenkomst telt mee voor de heraccreditatie van tandarts-gnathologen.
Accreditatie voor orofaciaal therapeuten is in aanvraag.

Aanmelding
Uiterlijk een week van tevoren via de link hieronder.

Algemene voorwaarden en privacy policy
Door aanmelding bij deze activiteit verklaart u zich akkoord met onze algemene voorwaarden en onze privacy policy. Deze vindt u onder downloads op deze website.

Over de sprekers
Dr. Paul Koole studeerde in 1970 af als tandarts en heeft vervolgens tot 1975 gediend bij de Koninklijke Landmacht. Daarna heeft hij tot 2010 in een algemene praktijk gewerkt om vervolgens tot juli 2017 in de gespecialiseerde praktijk in het Wilhemina ziekenhuis patiënten met orofaciale pijn te behandelen.
De titel van zijn proefschrift (1998) was: Masticatory muscle function – a multichannel electromyographic investigation”. Van 1996 tot 2006 was hij tandarts-gnatholoog voor de NVGPT en TAGNA.
Gedurende 20 jaar was hij medewerker aan het laboratorium voor Anatomie en Embryologie van de Rijksuniversiteit Groningen. Verder was hij o.a. peer reviewer voor de Journal of Craniomandibular Practice en was hij lid van de scientific investigation committee van de American Equilibration Society.

Dr. Ron Koole is sinds 1979 specialist Mondziekten en kaakchirurgie. Zijn aandachtsgebieden zijn algemene oromaxillofaciale heelkunde met speciale aandacht voor hoofd/hals oncologie, schisischirurgie en gnathologie. In 1998 werd hij benoemd tot hoogleraar in de Mondziekten en Kaakchirurgie. Dr. Koole heeft veel publicaties in nationale en internationale tijdschriften op zijn naam staan.

Dr. N.M. Timmenga is sinds 2001 werkzaam als kaakchirurg in het Wilhemina Ziekenhuis in Assen. Nadat hij in 1982 geslaagd was voor de studie tandheelkunde, werd hij prof zeiler om vervolgens geneeskunde te gaan studeren. In 1992 heeft hij de specialisatie KNO afgerond en in 1997 de specialisatie MKA. Koos Timmenga is in 2003 gepromoveerd op maxillary sinus floor elevation surgery.

Van 10 oktober 2018 tot 10 oktober 2018

Aanmelden